VIERAANVARAISUUS

 

Henri Nouwen kirjoittaa kuuntelemisesta vieraanvaraisuuden muotona näin: ”Kuunteleminen on sitä, että keskitymme koko tarkkaavaisuudellamme toiseen ihmiseen ja otamme hänet vastaan koko olemuksellamme. Kuuntelemisen kauneus on siinä, että ne, joita kuunnellaan, alkavat tuntea olevansa hyväksyttyjä. Kuunteleminen on eräs hengellisen vieraanvaraisuuden muoto, jolla sinä kutsut muukalaisia muuttumaan ystäviksi.”

 

Kuuntelemalla aidosti lähimmäistä annamme hänelle mahdollisuuden kertoa omin sanoin itsestään, katsomuksestaan tai vakaumuksestaan sen sijaan, että itse määrittelisimme hänet omien ennakkokäsitystemme perusteella. Kuunteleminen on vieraanvaraisuutta, jossa annamme sisimmässämme tilaa toiselle. Näen, kuulen ja hyväksyn lähimmäiseni sellaisena kuin hän on.

 

Kuuntelemalla lähimmäistämme annamme samalla itsellemme mahdollisuuden oppia toisesta. Toisesta oppiminen voi laajentaa ja syventää käsityksiämme elämästä ja ihmisenä olemisesta.  Erilaisten katsomusten välisessä vuoropuhelussa vieraanvaraisuus on kuuntelemisen kautta toteutuvaa avoimuutta toisen totuuskäsityksiä kohtaan. Katsomusten välisessä vuoropuhelussa sen osapuolilla on mahdollisuus laajentaa omaa tiedollista horisonttiaan toisen totuuskäsityksiin tutustumalla.

 

Yhdistyneiden kansakuntien toimesta vuonna 2011 aloitettua maailmanlaajuista uskontojen ja katsomusten välistä yhteisymmärryksen viikkoa vietetään vuosittain helmikuun ensimmäisellä viikolla. Yhteisymmärryksen viikon tarkoituksena on edistää ihmisten välistä harmoniaa heidän katsomuksistaan ja uskonnoistaan riippumatta. Tänä vuonna vietettävän yhteisymmärryksen viikon teemana on vieraanvaraisuus ja kaikkia halutaan rohkaista johonkin vieraanvaraisuustekoon. Yksi sellainen voisi olla lähimmäisen kuunteleminen ja hyväksyvä kohtaaminen.

 

Lopuksi Henri Nouwen ajatus hyväksynnästä: ”Todella vilpitön hyväksyminen merkitsee sitä, että kutsumme vieraan omaan maailmaan hänen ehdoillaan, emme omillamme.”

 

 

Lähteet:

http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp3?open&cid=Content46DCB9

http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?open&cid=Content4BB60B

http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?open&cid=Content4C5959

http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp2?open&cid=Content3758EC

http://yhteisymmärrysviikko.fi/teemaviikko

http://www.un.org/en/events/interfaithharmonyweek/

Cornille, Catherine. 2013. Conditions for Inter-Religious Dialogue. The Wiley-Blackwell Companion to Inter-Religious Dialogue. Ed. Catherine Cornille. West-Sussex: John Wiley & Sons. 20–33.

Nouwen, Henri J.M. 2002. Erämaasta puutarhaan. Suom. Anna-Maija Raittila. Helsinki: Kirjapaja.