Näiltä sivuilta löydät esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmia sekä laaja-alaisen osaamisen tavoitteita tukevia harjoituksia ja materiaaleja aina varhaiskasvatuksesta ja alkuopetuksesta yläkouluun, lukioon ja toiselle asteelle. Materiaalit ovat sovellettavissa useaan eri oppiaineeseen. Harjoitukset vahvistavat nykypäivän merkittäviä elämäntaitoja, kuten uskontojen ja katsomusten monilukutaitoa sekä kulttuurista osaamista.

kadet

Sivuston materiaalit sisältävät:

  • toiminnallisia dialogiharjoituksia eri ikäryhmille
  • aamunavauksia
  • esimerkkejä katsomusten elämyksellisestä kohtaamisesta
  • linkkejä muihin kasvatusaiheisiin materiaaleihin sekä kirjallisuutta aiheesta

 

USKONTOJEN JA KATSOMUSTEN LUKUTAITO OSAKSI NYKYPÄIVÄÄ

Yhteiskunnan eriarvoistumisen estämisessä ja hyvinvoinnin edistämisessä koulut ja kasvattajat ovat merkittävässä asemassa. Dialogisella toiminnalla voidaan vaikuttaa yhteiskuntarauhan rakentamiseen, sillä se poistaa ennakkoluuloista johtuvaa syrjintää, rasismia ja kaikenlaista väkivaltaa. Dialogin avulla voidaan myös edistää yhteisten arvojen toteuttamista ja puolustaa yksittäisten ihmisten ja yhteisöjen oikeuksia samalla, kun huolehditaan yhteisestä vastuunkantamisesta.

Koulun ja katsomusyhteisöjen tehtävänä on lasten ja nuorten oman kulttuurisen ja katsomuksellisen itseymmärryksen vahvistaminen. Sen ohella on hyvä tarjota välineitä eri perinteiden tulkintaan sekä lisätä tietoisuutta eri uskonnoista ja maailmankatsomuksista ja niiden sisäisestä moninaisuudesta.

Kasvaakseen aidosti ymmärtämään uskontojen ja katsomusten kirjoa maailmassa sekä monikulttuurista yhteiskuntaa, erilaisten maailmankatsomusten tulee voida olla avoimesti esillä nuorten koulu- ja muussa ympäristössä. Nuorille tulee myös antaa valmiuksia pohtia, tiedostaa ja tulkita katsomuksellista, uskonnollista  ja kulttuurista käyttäytymistä (ks. Järvinen 2010; Kallioniemi 2010).

Aiiheesta lisää muualla: Uskontolukutaito