Lördag den 2.2.2013 kl. 15.00-17.00 Temaveckans invigningsseminarium på Internationella Kulturcentret Caisa

Ett seminarium där möjligheter och metoder för interkulturellt och interreligiöst samarbete hos oss och på andra håll diskuterades. Diskussionen inleddes av Sakari Löytty och Melody Karvonen. Senare höll olika aktörer inom religionsdialog och representanter för religiösa samfund tal och publiken fick delta. Evenemanget öppnades och diskussionen leddes av FOKUS ordförande Ilari Rantakari.
Plats: Internationella kulturcentret Caisa, Helsingfors
Arrangörer: FOKUS rf. och samarbetsparter

 

Lördagen den 2.2. 19.00-20.30 Sacred Music -konsert

Musikupplevelser från olika religiösa traditioner presenterades av den pakistanska Nurani -gruppen, Mea & Heidi Karvonen (från Bahá’í-samfundet), Sakari Löytty (delar av en namibisk gudstjänst), samt gruppen Freilach mit Kneidlach som spelar östeuropeisk judisk folkmusik, Klezmer.
Plats: Internationella kulturcentret Caisa, Helsingfors.
Arrangörer: FOKUS rf. och Kultra / SLS

 

Sön 3.2. Interreligiös andakt kl. 11.00-12.00 i Joensuu

Tema: Främjande av enhet i dagens Finland. Du kan även ta med dig egna böner och texter!
Plats: Törönpurontie 13, Joensuu.
Arrangör: Joensuu bahai-samfund. Språk: Finska och engelska

 

Söndagen den 3.2.2013. Gemensam kristen och judisk bönestund kl. 18, YLE 1 radio.

Bönestunden inleder FN:s harmonivecka för religioner och livsåskådningar. Talare biskop Tapio Luoma från Esbo församling och rabbi Simon Livson från Helsingfors judiska församling samt Salla-Maria Viitapohja från Olars församling. Wähäpaimen-kammarkör ledd av kantor Sari Rautio. För annan musik står Hillel Tokazier (sång och piano) och Anneliina Koskinen (sång).
Evenemanget sänds på radio: YLE radio 1.
Plats: Olars kyrka, Olarsbäcken 4, 02200 Esbo.
Arrangörer: Olars församling och Helsingfors judiska församling

 

Tisdagen den 5.2.2013 kl. 15-17 Samlevnad

De ungas religionsdiloggrupp arrangerar ett tillfälle för diskussion med unga från olika religioner. Vad främjar en fredfull samlevnad? Kom och berätta vad du tycker, vad du upplevt och vad du hoppas på. Evenemanget är gratis och öppet för alla. Finlands muslimska råd bjuder på kaffe.
Plats: Finlands muslimska råd (Suomen Islamilainen Neuvosto), Apollogatan 10 B.

 

Tisdagen den 5.2.2013 kl. 18  Föreläsning och diskussion

”Kulttuurien ja uskontojen kohtaaminen ruohonjuuritasolla ” Möte av kulturer och religioner på gräsrotsnivå.
Talare: Lars Silén. Plats: Helsingfors universitets huvudbyggnad, auditorium IV, Fabiansgatan 33, kl. 18.00 Helsingfors. Arrangör: Suomen Bahá’í-yhteisö

 

Tisdagen den 5.2.2013 kl. 18 Interreligiös andakt och bönestund  i Joensuu.

Tema: Främjande avenhetidagens Finland. Du kan äventa med dig egnaböneroch texter!
Plats: Kalevankatu 37, Joensuu.
Arrangör: Joensuubahai-samfund. Språk: Finskaoch engelska

 

Tisdagen den 5.2.2013klo 19.00-21.00 Får Gud dig att skratta? Komedikväll om religion och kultur

Representanter för tre olika religioner, Ruben Stiller, Ali Jahangiri och Arimo Mustonen ställer sig på scenen i Åggelby kyrka i humorns tecken. På programmet står stand up-komik och roligheter färgade av teologisk diskussion, om kristendomens, islams och judendomens relation till humor och om Guds relation till skratt. Programledare: pastor Marjaana Toiviainen. På finska. Gratis inträde. Plats: Åggelby kyrka, Helsingfors. Arrangör: Åggelby församling.

 

Torsdagen den 7.2.2013 kl 10–15.30 Dialog som nyckel till fred och samförstånd

Välkommen till det ekumeniska seminariet Dialog som nyckel till fred och samförstånd, ett seminarium kring dialogen mellan olika trosuppfattningar. Diskussionen leds av Jan Edström och inleds av forskaren Tuomas Martikainen, år 2007s flyktingkvinna Emina Arnautovic och journalisten Rony Smolar. Seminariet är på svenska. Plats: Teologiska fakulteten vid Åbo Akademi, Biskopsgatan 16, Åbo Arrangörer: RESA-forumet rf, Finlands ekumeniska råd (SEN) och Åbo Akademi.

 

Torsdagen den 7.2.2013 kl. 10.00-11.30 Föreläsning ”Hur skall religioner beaktas i affärsverksamhet?”

Föreläsare: Päivi Käri-Zein, del av Cultures in Contact-kurssen. Plats: klass 3001, HAAGA-HELIA Ammattikorkeakoulu, Helsingfors. Arrangörer: HAAGA-HELIA Ammattikorkeakoulu och Nuorten Uskontodialogi -ryhmä. Föreläsningen är på engelska och öppnas av Ilari Rantakari (Civilisationernas Allians). Representanter från olika religioner medverkar: Marjo Salmela (Kristendom), Ali Assefa ja Maryam Abuzaid (Islam) samt Ramin Izadi (bahá’i).

 

Torsdagen den 7.2.2013 kl. 10.00-11.30 Helsinki Lecture: How religion is influencing to Business, or does it influence at all?

How should you take different religions into consideration while working globally, (such as holidays and other matters)? Other religious dialogue related matters to the topic. Lecturer: Senior Lecturer Päivi Käri-Zein (Haaga-Helia University of Applied Sciences). Comments from Marjo Salmela (Christianity), Ali Assefa and Maryam Abuzaid (Islam), Ramin Izadi (Bahá’i). The lecture will be opened by Ambassador Ilari Rantakari, United Nations Alliance of Civilizations (UNAOC). Thursday, February 2nd, 10-11.30 at Haaga-Helia University of Applied Sciences, room 3001, Ratapihantie 13,00520.

 

Torsdagen den 7.2. kl. 17-19. Tapaus Syyria! Diskussion i Kvarnbäckens mediebibliotek

Hur syns Syrien i medi? Vilken roll har media i att främja interreligiös dialog? Vid tillfället medverkar journalisten Hannu Reime, An-Nur -tidningens chefredaktör Isra Lehtinen och sosiologen Burhan Hamdon. För musiken står Lars Silén och Meri-Sofia Lakopoulos. Evenemangets värdinnor är Anne Hyvönen ja Heidi Rautionmaa.
Plats: Kvarnbäckens mediebibliotek, Kiviparintie 2, Helsingfors.
Arrangörer: Verkkolehti Baabeli och Uskot ilman rajoja ry. i samarbete med Kvarnbäckens mediebibliotek.

 

Torsdagen den 7.2.kl. 18.00 Öppen andakt och bönestund i Helsingfors Baha’i-center

Temat för andakten är religioners och mänsklighetens enhetsamt världsfred. Alla är hjärtligt välkomna!
Plats: Bahá’í-centret, Månskensvägen 29, Helsingfors
Arrangör: Helsingfors bahá’í-samfund

 

Lördagen den 9.2.2014 kl. 13.00 Soppa för fred och samlevnad vid Tre smeders staty

Kom och samtala och ät linssoppa tillagad på mellanösternvis. Plats:Tre smeders staty vid korsningen Alexantersgatan och Mannerheimvägen, Helsingfors. Arrangörer: Finlands muslimska råd/ Ungdomsutskottet (Suomen Islamilainen Neuvosto) och FOKUS rf.