Alfred Kordelins stiftelse

DocPoint dokumentärfilmsfestival

Riksdagens människorättsgrupp

Musikgruppen Freilach mit Kneidlach

Haaga-Helia yrkeshögskola

Joensuun Bahá'i-yhteisö

Kallion seurakunta

Nationalmuséet

Kaupunki yhteisönä ry

EU-plattformen för finländska biståndsorganisationer Kehys

Internationella kulturcentret Caisa

Kultur- och religionsforumet FOKUS rf

Kvarnbäckens mediabibliotek

Nuorten Uskontodialogi –ryhmä

Pakistanska Nurani-gruppen

Civilisationernas allians (The United Nations Alliance of Civilizations, UNAOC)

Suomen Bahá'í-yhteisö

Suomen Buddhalainen Unioni

Ekumeniska Rådet i Finland (ERF)

Finlands Humanistförbund rf.

Finska missionssällskapet/KULTRA-projektet

Suomen Islamilainen Yhdyskunta

Muslimska rådet i Finland (SINE) (Suomen Islamilainen Neuvosto ry)

Muslimska rådets ungdomskommitté (Suomen Islamilaisen Neuvoston Nuorisolautakunta)

Suomen Musliminaiset ry

Suomen Muslimiliitto

Finlands Utrikesministerium

Finlands nätverk för religionsdialog (Suomen Uskontodialogiverkosto)

Tammerfors stift

RESA-forumet rf (USKOT-foorumi ry)

Tro Utan Gränser (Uskot ilman rajoja ry)

Verkkolehti Baabeli

Visiofoorumi

Åbo Akademi

FOKUS rf:s arbetsgrupp för webbplatsen

Elisa Demachkie, Margareta Hautaniemi, Inga Härmälä, Riitta Latvio och Anna Vartiainen

Översättning till svenska: Inga Härmälä och Sofia Silfvast

FOKUS r.f. vill tacka Utrikesministeriet vars stöd till frivilligorganisationers informationsprojekt och global fostran möjliggjort upprättandet av denna webbplats.