Temaveckan World Interfaith Harmony Week har uppmärksammats runt om i världen sedan år 2011. De många olika typers evenemang som arrangerats i olika länder kan man läsa om i en evenemangskalender på den internationella hemsidan www.worldinterfaithharmonyweek.com. Baserat på och inspirerat av dessa tidigare års evenemang erbjuder den här sidan en rad förslag på hur temaveckan kan uppmärksammas i olika typer av sammanhang, som t.ex. i församlingar, religiösa samfund, skolor eller inom en vänkrets.

Kultur- och religionsforumet FOKUS r.f. ansvarar för informering om veckan, samt underhållandet av Finlands evenemangskalender. Om du vill ha mer information om veckan eller informera om ett evenemang kan du kontakta oss på: info@kulttuurifoorumi.fi / 040-826 7777.

Exempel på olika typer av evenemang som anordnas runt om i världen:

Möten

• En gemensam frukost för t.ex. en lokal kristen och ett lokalt muslimskt trossamfund, där de olika medlemmarna får lära känna varandra

• En samling mellan olika trossamfund där man gemensamt tänder ljus för världsfred eller dylikt

• Ett vänskapligt sportevenemang, som t.ex. en volleybollturné, med olika församlingar eller trossamfund

Bekanta dig med en annan religion

• “munk, rabbi, imam, präst”- diskussionstillfälle, där det är möjligt att ställa frågor till representanter från olika religionssamfund

• Hur firas födelse inom judendomen? Hur ser hinduer på döden? Vad innebär skapelseberättelsen i islam? Hur man spenderar ortodoxa påsken? En workshop som ger människor en möjlighet att berätta om sina egna religiösa traditioner

• En inblick i heliga rum: en rundtur till olika religiösa samfunds samlingslokaler (kyrkor, moskéer, synagogor, tempel…)

Fira tillsammans

• En upplevelse av religiös mångfald genom kulturella evenemang: musik, dans, teater, konstutställningar, filmer m.m.

• Låt oss sitta runt samma bord: gemensam tillagning av mat från olika kulturella traditioner

För barn och ungdomar

• Pysselverkstad: Barnen kan göra t.ex. fredsflaggor eller affischer med budskap om interreligiös harmoni

• Vilka var Jakobs 12 söner? Vilka städer anses heliga inom islam? En frågesport med religionsrelaterade frågor

• “En dag som muslim”. Upptäck och lär känna olika religioner med hjälp av rollspel

Gemensam andakt

• Företrädare för olika religioner ber tillsammans under ett gemensamt tema, som t.ex. fred

• Gemensam meditation

• Heliga skrifter: högläsning ur olika religioners heliga texter berörande ett specifikt tema som t.ex. tolerans eller förlåtelse.