Världens religioner
Världens religioner

Vi reser och rör på oss, såväl fysiskt som virtuellt. Vår näromgivning är också i förändring. Vi är sju miljarder människor i världen, och alla har sin egen upplevelse om verkligheten vi lever i. Vi alla vill förstå varifrån vi kommer, vart vi är på väg och vad som är viktigt i livet. Svaren på de här frågorna är en del av vår åskådning eller religion.

Religioner synliggörs i musik, filmer och tv-serier. Kändisar är intresserade av tex. kabbala, scientologi, tantra, meditation och buddhism. Religionen har tagit olika former, och sociologer talar om den ”spänstiga religionen”. Det religiösa fältet präglas nuförtiden av valfrihet. Människor letar efter sätt att leva, tro och uppleva världen som känns rätt för en själv och tar in influenser från olika håll. Att utveckla sig som människa och leva på ett andligt sätt är viktigt för många. De officiella religionerna upplevs inte längre nödvändigtvis som auktoriteter: man kan tex. höra till den evangelisk-lutherska kyrkan men samtidigt tro på reinkarnation. Olika verklighetsuppfattningar och åskådningar existerar samtidigt.

Enligt statistiken är hälften av världens 7 miljarder människor kristna eller muslimer. Av världens befolkning är ca. 30% kristna och mer än 20 % muslimer. Båda religionerna får flera anhängare hela tiden. Man har beräknat att år 2100 är tom. 2/3 av världens befolkning kristna eller muslimer. Andra religiösa grupper i storleksordning är hinduer, icke-religiösa, buddhister, anhängare av de kinesiska religionerna och anhängare av folkreligioner.

Om 100 människor från hela världen skulle komma in i vår festsal, skulle 33 av dem vara kristna, 23 muslimer, 14 hinduer, 9 icke-religiösa, 7 buddhister och 7 anhängare av kinesiska religioner. Fyra skulle vara anhängare av folkreligioner, två ateister, en anhängare av nya religioner, en sikh och en jude.

När man kommer samman är det bra att komma överens om några gemensamma spelregler eller förenande faktorer. Tänk dig dessa 100 människor här i festsalen. Vad skulle förena oss? Ofta får olikheterna mellan religioner mera uppmärksamhet i medierna och i vardagligt tal än de positiva dimensionerna av olika åskådningar och det rådande samförståndet. Bland de 2300 miljoner kristna och 1500 miljoner muslimerna existerar säkert många olika slag av åsikter och förhållningssätt, för att inte tala om alla andra religiösa samfund och de icke-religiösa. Därför är det viktigt att aktivt sträva till uppbyggande diskussion och växelverkan. Fastän vi inte har samma åsikt om allt – och det behöver vi inte heller ha – är det bra att försöka förstå varandra. Fastän vi inte alltid ens förstår, är en fredlig samexistens till allas fördel. Ett sätt att arbeta för den är den så kallade interreligiösa dialogen, som representanter för olika religioner och åskådningar kan gå sinsemellan. (Veckan för samförstånd mellan religioner och åskådningar som lanserats av FN firas den första veckan i februari runt om i världen. Under den här veckan uppmuntras alla att arbeta för samförstånd och god vilja enligt sin egen religion eller övertygelse.)

www.yhteisymmärrysviikko.fi