Den gyllene regeln
Den gyllene regeln

Ömsesidighetens gyllene regel återfinns i många olika kulturer och religioner: Vad du inte vill att andra gör mot dig, gör det inte heller mot andra.

I Asiens religioner hittar man gyllene regeln tex. i konfucianismen: Gör inte mot andra vad du inte vill att de skall göra mot dig. (Konfucius, 15:23) Anse din grannes vinst som din egen vinst, och anse din grannes förlust som din egen förlust, lär taoismen.

Buddhismen frågar: ”Hur kunde jag förvänta mig något sådant av andra, som inte behagar eller gläder mig själv?” (Samyutta Nikaya V. 353, 35-353, 2) Zoroastrismen definierar en god människas egenskaper: Endast den karaktär är god som inte mot andra gör något som inte är bra för honom själv.

Den gyllene regeln i kristendomen är kanske mest känd: ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem.” (Matt 7:12) Orden är från bergspredikan. Jesus var född jude. I judiska skrifter sägs: Gör inte mot andra vad du inte vill att han ska göra mot dig (rabbi Hillel, Sabbat 31a)

I hinduernas heliga text Mahabharata sägs det: Detta är summan av plikterna: Gör inte mot andra något som skulle vålla dig smärta, om det gjordes mot dig. (Mahabharata XIII 114,8)

Den gyllene regeln finns också i Koranen: Ingen är rättrogen förrän han älskar sin broder som sig själv.(40 hadither, an-Nawavi 13) Orden är profeten Muhammeds.

I FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna sägs det: ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap” (Artikel 1)

Morgonsamlingen kan avslutat med något av följande alternativ:

A) I slutet av januari eller början av februari:

FN har deklarerat den första veckan i februari till den världsomspännande veckan för samförstånd mellan religioner och åskådningar.(World Interfaith Harmony Week). God samförståndvecka!

B) i början av april:

5. april firas den internationella Gyllene regelns dag. God Gyllene regelns dag åt alla!

C) övriga tidpunkter:

Låt oss komma ihåg att behandla andra som ni önskar de skulle behandla oss själva! Ha en trevlig skoldag!