Gruppstorlek:

8-10 personer, grupper större en det här kan delas i flera mindre grupper.

Förberedelser:

  • En boll
  • Papper och pennor för iakttagarna
  • Tuschpennor och en tavla

Anvisningar:

Deltagarna sitter i en ring. Be en av deltagarna sitta utanför ringen och iaktta. Iakttagaren sitter utanför ringen och skriver ner berättelsen som gruppen hittar på. De andra i gruppen berättar en gemensam historia genom att kasta en boll mellan varandra. Börja berättelsen med tex. ”Det här är en berättelse om Antonio, en ung man, som är katolsk”. Kasta bollen till nästa person, som fortsätter berättelsen med en eller två meningar och kastar sedan bollen vidare till nästa person. Fortsätt tills berättelsen känns färdig, till exempel i 10 minuter. Börja sedan en ny historia med att säga: ”Antonio har en muslimvän som heter Ali, och han har också en historia att berätta.” Fortsätt leken på samma sätt som tidigare.

Utvärdering och rapportering:

Be till slut iakttagaren läsa upp sina anteckningar. Fundera sedan tillsammans på Antonios och Alis berättelser. Fortsätt med att diskutera om de föreställningar vi har om människor från olika religioner. Varifrån kommer föreställningarna? Har alla i gruppen liknande föreställningar?

Tips åt deltagarna:

Övningen fungerar bäst, när man berättar spontant och med fart utan att fundera för mycket. Man kan spela in berättelsen istället för att ha en iakttagare. Börja med att introducera övningen med att säga att ni kommer att berätta bara en berättelse.

Källa: www.keks.fi