Barnen berättar för klassen om sin egen religionstraditions högtid efter att den har firats i familjen. På så sätt får barnen bli bekanta med mångfalden olika traditioner. Det är viktigt att festhögtiderna presenteras som likvärda majoritetskulturens högtider. På så sätt lyckas man dekonstruera ojämlikheten i skolvärdlen och minska på barnens känsla av utanförskap. Det är viktigt att stöda barnens självförtroende och grupptillhörighet. Om barnet vill, kan han eller hon hämta med sig föremål, kläder eller fotografier från festhögtiden.