Makt är en svår sak. Vem har makt? Vad betyder det att ha makt? Har den som kan påverka andra makt? Att leda är till grund och botten att påverka andra. Hur kan man diskutera makt, de makthavande och påverkningsmöjligheter med de unga? När man påverkar, förnyar och förändrar man det traditionella sättet att göra saker. Att ha visioner, drömmar samt tro på att de är möjliga att förverkliga är viktigt. Människorättskämpen Martin Luther King Jr. är ett exempel på en människa som var trogen sin vision om ett rättvisare samhälle.

Nedan en övning i att påverka, för skolklasser:

 

  1. Uppvärmning
  • Martin Luther Kings sång
• Vad hör deltagarna i sången? Vad är det för ett nytt land som de väntar på? Diskussion om sångens budskap.
• Vem var Martin Luther King Jr? Vad vet de unga om honom?
• Se på videon ”I have a dream”från youtube.
• Diskutera historien: afroamerikaners medborgarrättigeter och rasdiskrimineringen.
• Diskussion om Martin Luther Kings medborgarolydnad, som var inspirerad av Mahatma Gandhis fredliga motstånd och Jesus bergspredikan. Även pacifismens historia kan diskuteras. Förslag till musik:”In the name of Love (Pride)” eller ”MLK” av U2, från skivan Unforgettable Fire.

 

  1. Mind map
  • Diskussion om att påverka. Vem eller vad har påverkat mig? Tex. en bild, reklam, film eller sång. Var och en gör en mind map om olika saker och personer som påverkat en själv, och på vilket sätt de har påverkat en. Vem eller vad har påverkat mig för mycket eller negativt? Till slut diskussion i par.

 

  1. Diskussion
  • Vem blir en person som påverkar andra? Vilka faktorer är väsentliga för att få inflytande, tex karisma, egenskaper, kunskaper, situationen? Diskussion i grupp.

 

  1. Slutdiskussion
  • Slutdiskussion om övningen. Frågan lyfts fram på nytt: Vad är att påverka? Arr leda ör i grund och botten att påverka. Att påverka börjar från små idéer. Alla kan påverka.

 

Källa: Kari Kanala: Uskontodialogi – kasvatusta kulttuurien kohtaamiseen s. 56-7