I den här övningen behandlar man sin egen världsåskådning med hjälp av fotografering. Gruppdeltagarna observerar sin omgivning. Uppgiften är att fotografera sådant som representerar godhet eller ondska för en själv. Efteråt går man i grupp igenom bilderna och var och en får berätta om varför bilderna representerar godhet eller ondska. Man kan också ordna en utställning av bilderna. Övningen synliggör individuella och kulturella olikheter i elevernas världsbilder och gör det möjligt att förstå andra på ett djupare plan. Åskådaren får en chans att se världen genom främmande ögon för en stund.

(Övningen: Sirpa Okulov, Uskontodialogi, 2010)