Man sätter sig i en ring. Varje deltagare väljer en åsikt eller trosföreställning, som de vill berätta för de andra, tex. ”Jag tycker att alla människor är lika värda”. Man berättar i tur och ordning sin åsikt eller ståndpunkt. De som håller med, sätter sig i famnen på berättaren eller bildar en grupp. (Det är värt att notera att enligt en del tolkningar av religioner är det inte lämpligt att elever har fysiskt kontakt med andra av motsatt kön). Efter det kan man diskutera frågan och låta alla komma till tals och motivera sin åsikt, även de som inte höll med. Leken fortsätter så länge att alla har fått presentera sin åsikt för hela gruppen.

I den här leken lär man sig att se likheter i sitt eget och andras etiska tänkande.

 

Källa: Paprika Ilmaniemi i verket Uskontodialogi, red. Heidi Rautionmaa, Kultur- och religionsforum Fokus rf, 2010)