Övningen kan göras inom ramen för skolans konstundervisning. Deltagarna sluter ögonen och koncentrerar sig på att lyssna. Gruppledaren läser en religiös berättelse eller en berättelse som behandlar religion. Eleverna får därefter fritt skapa ett verk utgående från associationerna som berättelsen väckte. Till slut presenterar eleverna sina arbeten för varandra och alla får berätta om de tankar som övningen väckte. Övningen ger möjlighet att diskutera känslor och associationer som religion väcker samt gör det möjligt att dekonstruera rädslor och fördomar förknippade med religion. Övningen kan också förbättra elevernas förmåga att identifiera sina känslor och uttrycka dem.