På motsatta sidor av rummet hängs två skyltar upp på väggen, där det står ”Samma åsikt” och Olika åsikt”. Ledaren för övningen läser upp olika påståenden för deltagarna. Beroende på sin egen åsikt, flyttar sig deltagarna närmare den skylt som representerar deras egen ståndpunkt bäst. Efter varje påstående kan gruppen diskutera sina åsikter. Gruppledaren kan välja de påståenden som passar bäst för gruppen i fråga. Övningens längd beror på mängden påståenden och gruppens vilja att diskutera.

Påståendena:

1. Det är onödigt att lära känna representanter för andra religioner och åskådningar.
2. Olika religiösa och kulturtraditioner får synas i skolan.
3. Invandrare måste anpassa sig till den finländska kulturen. mielipidejana
4. En del religioner godkänner våld eller till och med hetsar upp till våld.
5. Kläder som speglar religiösa övertygelser får synas i skolan och på arbetsplatsen.
6. Jag tycker att man inte får bygga andra religioners tempel i Finland.
7. Alla har rätt till att följa sin egen religions sedvänjor och högtider.
8. Människor som hör till olika religioner kan be tillsammans.
9. Samtal med människor från andra religioner leder till gräl.
10. Om någon kränker min religion, har jag rätt att hota med våld.
11. Det kan vara roligt att lära känna människor med en annan religion eller åskådning.
12. Jag kan vara god vän med människor från andra religioner.
13. Alla religioner uppmanar till fred och förlåtelse.
14. Jag skulle kunna besöka en annan religions tempel.
16. Man kan tycka om någon annan fast han/hon äter annorlunda mat och klär sig annorlunda.
17. Alla muslimkvinnor använder en slöja som täcker ansiktet.
18. Islam, kristendom och judendom tror på en gud.
19. Alla religioner har den gyllene regeln.
20. Människor från olika religioner kan inte be tillsammans.
21. Kristna får inte besöka andra religioners tempel.
22. Endast kristna idkar välgörenhet.
23. Muslimska gemenskaper uppmanar unga att åka och kriga i konfliktområden.

Anvisningar:

-börja med en lätt fråga, så att deltagarna förstår övningens idé.
-de 2-3 första påståendena är viktiga, satsa på dem!
-tacka eleverna för deras kommentarer.
-respektera elevernas egna åsikter.
-påståendena måste vara tillräckligt lättförståeliga och entydiga.
-övningen kan både förstärka och dekonstruera fördomar och stereotypier. Det är viktigt att diskutera varje påstående efteråt.
-utmaning: hur man kan tillåta mångfald utan diskriminering och grupptryck, hur man utmanar gruppens maktpositioner och verksamhetskultur.
-man kan tillämpa övningen på olika sätt beroende på gruppens ålder och kunskaper. Man kan tex. välja två värderingar, såsom kärlek och nåd och ställa dem på motsatta sidor av rummet, och fråga eleverna vilken av dessa värderingar är viktigast för dem. -påståendena kan vara värde- och åsiktsfrågor eller kunskapsbaserade (tex. använder alla muslimkvinnor slöja) eller en kombination av dessa.