Mediauppfostran: Deltagarna får som uppgift att under en veckas tid samla artiklar, bilder, tv-program, reklamer som har att göra med religion. I slutet av veckan presenterar man materialet och diskuterar de tankar som materialet väcker. Vilka slag av fördomar och stereotypier kommer fram i materialet?

Ett alternativ är att gruppledare väljer ut material som behandlar religion, som man diskuterar i grupp.

Den här övningen ökar att den kritiska förmågan att läsa medier samt reflektera över egna fördomar och falsk information som man anammat från medier. I en allt mer medial värld är En kritisk mediauppfostran viktig i relation till barns och ungas identitetsutveckling och utformande av sin världsbild.