Övningen går ut på att lära känna olika religiösa grupper och livsåskådningar. Gruppen arbetar var och en för sig, i par eller i små grupper. Arbetet kan leda till ett föredrag, där de andra i gruppen får ställa frågor och komma fram med sina tankar. Förutom att dela kunskap, erbjuder övningen möjlighet till upplevelser.

Förutom grundläggande information om religionen eller livsåskådning ifråga, är följande frågor är viktiga att tänka på:

  • Vad betyder jämställdhet/likställdhet mellan religiösa grupper och livsåskådningar? Med vilka medel strävar man till att garantera den för alla i Finland?
  • Vad är den religiösa gruppens eller livsåskådningens ställning i Finland? Vilka problem kan människor som hör till gruppen möta? Vad har gjorts för att förbättra gruppens ställning? Vad kunde ännu göras?
  • Övningens källa: www.ykliitto.fi/kouluttaa/kulttuurit_lahentyvat_arjessa_uskonto)