Religiösa traditioners berättelser

Gruppledaren läser berättelser från olika religiösa traditioner. Efter läsestunden kan man diskutera om vad som var roligt, intressant, tänkvärt i berättelsen. Övningen passar också för lågstadieelever.

Religioner genom historieberättande

Man läser i gruppen en gemensamt vald bok eller ser en film som behandlar religion. Eleverna reflekterar över hur religion porträtteras i verket. Vilka tankar väcker den konstnärliga skildringen av religion?

Fördelen med den här övningen är att boken eller filmen för en utanför det vardagliga via sin fiktiva karaktär. Genom distans kan det vara lättare att behandla ämnet. Konst väcker dock ofta starka känslor. Det fiktiva materialet erbjuder en möjlighet att behandla känslor, att bygga upp tolerans och minska på fördomar.