Gruppen lär sig laga maträtter som hör till olika religiösa traditioner, särskilt till religiösa fester. Man kan samarbete med andra ämnens lärare i samband med övningen. Man kan arbeta kring en religiös högtidlighet som hör till en viss religiös tradition. När hela gruppen arbetar tillsammans kring en viss religiös tradition och dess smaker, förenar övningen gruppen i en gemensam upplevelse. Förutom att laga mat, kan man studera den religiösa traditionen i fråga samt diskutera kring maten. I fall det i gruppen finns någon som representerar den religiösa traditionen ifråga, kan de berätta om olika vanor och seder som hänger ihop med festligheterna och ätandet. Alternativt kan gruppens ledare eller lärare dela information. Övningen går ut på att göra tillsammans. I och med att mat är vardagligt, gör övningen det främmande välbekant. Den gemensamma stunden kring matbordet förenar människor. Det är viktigt att ta till hänsyn olika religioners matregler och respektera dem.