Mångkulturellt festår har under de senaste åren firats i flera skolor i huvudstadsregionen. Det mångkulturella feståret ger skolbarn möjlighet att fira högtider från olika kultursfärer och att samtidigt lära sig mer om både sina egna traditioner och andras. Under det mångkulturella feståret prioriteras delaktighet, upplevelser, drama och konkret arbete med händerna. Det är kultur och traditioner som står i fokus och det handlar inte om religionsutövning. Högtiderna som firas väljs så att de passar barnen i skolan, så att ett eller flera barn har anknytning till den tradition festen tillhör. I skolorna där feståret firats har eleverna lärt sig om att vara tillsammans och om kulturer och traditioner i Finland och i världen.

Under feståret har ofta cirka 5-6 fester och högtider firats. Under feståret i Blomängens lågstadieskola i östra Helsingfors firade barnen islamsk Eid al-Fitr, ordnade en luthersk julvandring, firade judisk Purim, katolsk Marie Bebådelse och ortodox påsk. Andra fester som kan firas är tex. kinesiskt nyår och hinduismens Diwali. De inledande och avslutande festerna har inte varit bundna till någon religiös tradition, utan har handlat om vänskap över kulturskillnader. Festårets firande består av workshopar och fester. Skolorna har ofta besökts av gäster som har kunnat berätta om sina traditioner och hålla workshopar. I en del skolor har föräldrarna deltagit aktivt i festarrangemangen, och på så vis har elevernas familjer lärt känna varandra och olika familjers traditioner bättre.

Mer information: Ad Astra rffestar.juhlavuosi@gmail.com

Fira tilsammans! -bok