Teemaviikon toimijaverkosto, ohjausryhmä ja koordinaattori

Teemaviikon toimijaverkosto on avoin kaikille kiinnostuneille toimijoille uskonnosta ja katsomuksesta riippumatta. Mukaan voi ilmoittautua ottamalla yhteyttä: info@kulttuurifoorumi.fi.

Teemaviikon järjestämisen tukena on ohjausryhmä, johon kuuluvat edustajat USKOT-foorumista, Suomen Ekumeenisesta Neuvostosta, Nuorten uskontodialogiryhmästä, Suomen Islamilaisesta Neuvostosta, Suomen Muslimiliitosta, juutalaisesta seurakunnasta, Kirkkohallituksesta, Bahá'í-yhteisöstä, Suomen Buddhalaisesta Unionista ja Humanistiliitosta.

Teemaviikon toimijaverkoston koordinaattorina ja tiedottajana on toiminut vuodesta 2011 alkaen Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry, joka myös ylläpitää näitä sivuja.

Sivusto luotiin vuonna 2013 FOKUS ryn ja teemaviikon toimijaverkoston yhteistyönä. FOKUS ryn verkkosivutyöryhmään kuuluivat Elisa Demachkie, Margareta Hautaniemi, Inga Härmälä, Riitta Latvio ja Anna Vartiainen.

Verkkosivujen kasvatusmateriaalia kehitetään työryhmässä, johon kuuluvat Anna Saurama (SUOL ry), Suaad Onniselkä (Islaminopettajien liitto), Päivi Lyhykäinen (OAJ), Minna Saarelma Mannert (SKY), LTO, TM Silja Lamminmäki-Vartia, Anna Vartiainen, Margareta Hautaniemi ja Riitta Latvio.

Rahoittajat

Teemaviikon toimijaverkosto kiittää Ulkoministeriötä viestintä- ja globaalikasvatustuesta 2013-2014, jota käytettiin mm. tämän sivuston luomiseksi sekä Kirkkohallitusta tuesta teemaviikon 2015 koordinointiin, tiedotukseen ja tapahtumajärjestelyihin. Muita teemaviikon 2015 tapahtumia rahoittaneita tahoja ovat Helsingin, Espoon ja Vantaan seurakuntayhtymät, Kulmakoulusäätiö, Helsingin kaupunki sekä Uudenmaan taiteen edistämiskeskus.