Berling, Judith: Understanding Other Religious Worlds: A Guide for Interreligious Education. Maryknoll (NY) : Orbis Books 2004.

Hiltunen, Pekka Y. & Timo Vasko 2011. Hyvä tietää uskontodialogista – Näkökulmia Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenille. Kirkon ulkoaisiain osaston julkaisu 1, 2011.

Kohti Pyhää – uskontojen kohtaaminen kirkollisissa toimituksissa. Suomen ev.-lut. kirkon julkaisuja 2, Kirkko ja toiminta 2013.

Pieni opas uskonnonvapauteen – Mitä uskonnonvapaus on ja voiko sitä rajoittaa? Suomen Ekumeenisen Neuvoston julkaisuja XCVI 2012.

Pyhän rajoilla. Heli Pruuki (toim.). Suomen Lähetysseura 2010.

Rautionmaa, Heidi (toim.) 2010: Uskontodialogi – kasvatusta kulttuurien kohtaamiseen. Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus Ry, 2010.

  • Järvinen, Henri: ”Kasvatus moniuskontoisuuteen?” s. 31-33 teoksessa Uskontodialogi – kasvatusta kulttuurien kohtaamiseen. Rautionmaa, Heidi (toim.) Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus Ry, 2010.
  • Kekkonen Helena: ”Rauhankasvatusta tarvitaan entistä enemmän” s.  74 teoksessa Uskontodialogi – kasvatusta kulttuurien kohtaamiseen. Rautionmaa, Heidi (toim.) Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus Ry, 2010.
  • Mikkola, Kati: ”Uskontodialogi vaatii asennetta!” s. 20-23 teoksessa Uskontodialogi – kasvatusta kulttuurien kohtaamiseen. Rautionmaa, Heidi (toim.) Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus Ry, 2010.
  • Okulov, Sirpa: ”Arjen dialogi – vuoropuhelua ruohonjuuritasolla” s. 34-35 teoksessa Uskontodialogi – kasvatusta kulttuurien kohtaamiseen. Rautionmaa, Heidi (toim.) Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus Ry, 2010.
  • Rautionmaa, Heidi: ”Kirja kutsuu kohtaamaan” s. 8, ”Uskontodialogi on yksi tie rakentaa ymmärrystä, kunnioitusta ja luottamusta” s. 9-15 sekä ”Dialogi kysyy  luottamusta” s. 50-55 teoksessa Uskontodialogi – kasvatusta kulttuurien kohtaamiseen. Rautionmaa, Heidi (toim.) Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus Ry, 2010.

SEN 2013. Uskonnonvapaus ja ulkopolitiikka – suosituksia Suomelle, Suomen Ekumeenisen Neuvoston julkaisuja 1, 2013.