EAPPI (Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel)

EAPPI_2

EAPPI lähettää ihmisoikeustarkkailijoita Länsirannalle ja Itä-Jerusalemiin

EAPPI on kansainvälinen, Suomessa Kirkon Ulkomaanavun alaisena toimivat vapaaehtoisohjelma joka lähettää ihmisoikeustarkkailijoita Länsirannalle ja Itä-Jerusalemiin. Tarkkailijat seuraavat tilannetta alueella, raportoivat mahdollisista ihmisoikeusrikkomuksista ja tarjoavat suojelevaa läsnäoloa paikallisille.Ohjelman toimintaperiaatteet perustuvat kansainväliseen humanitaariseen oikeuteen, ihmisoikeuksiin ja YK:n päätöslauselmiin.

Kolmen kuukauden kenttäjakso ihmisoikeustarkkailijana Itä-Jerusalemissa ja Länsirannalla tukee alueen haavoittuvaa siviiliväestöä sekä paikallisia toimijoita, joiden päämääränä on oikeudenmukainen rauha ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen.

Tärkeä periaate on puolueettomuus

Tärkeä periaate on puolueettomuus. Tarkkailijat eivät asetu konfliktin osapuolien puolelle, vaan heidän tehtävänään on raportoida ihmisoikeuksien ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomuksista tasapuolisesti riippumatta siitä, kuka niistä on vastuussa. Yhteistyötä tehdään sekä israelilaisten ja palestiinalaisten että kansainvälisten rauhan puolesta toimivien järjestöjen ja yhteisöjen kanssa, muun muassa Punainen Risti (ICRC) ja eri YK-järjestöt (UOCHA, Unicef, UNRWA). Päämääränä on väkivallan kierteen katkeaminen, konfliktin ratkaisu ja miehityksen päättyminen.

Toiminta tukee tukee alueen haavoittuvaa siviiliväestöä

EAPPI-tarkkailijat ovat läsnä haavoittuvassa asemassa olevien palestiinalaisten arkipäivän elämässä esimerkiksi niissä yhteisöissä, jotka sijaitsevat Israelin rakentaman muurin tai laittomien siirtokuntien läheisyydessä.

  • Yksi EAPPI-tarkkailijoiden perustehtävistä on seurata tapahtumia Israelin armeijan tarkastuspisteillä ja ns. maatalousporteilla.
  • Tarkkailijat  ovat myös mukana turvaamassa lasten koulutietä. EAPPI
  • Toimenkuvaan kuuluu myös rauhanomaisten mielenosoitusten tarkkailu ja paikallisen rauhanaktivismin tukeminen.

Suojelevan läsnäolon avulla ehkäistään ja vähennetään siviileihin kohdistuvia ihmisoikeusrikkomuksia ja väkivaltaa sekä lisätään turvallisuutta.

Kotimaahan palattuaan EAPPI-tarkkailijat jatkavat työtään kertomalla näkemästään ja kokemastaan suurelle yleisölle ja poliittisille päättäjille erilaisissa tapahtumissa, kouluttamalla ja kampanjoimalla.

Lähde: http://www.eappi.fi/