Täältä löydät toimintavinkkejä päiväkotisi tai koulusi käyttöön. Tutustu esimerkiksi varhaiskasvatuksen materiaaleissa Mennään jo naapuriin -kirjan lukutuokioon sekä alakouluun katsomusaineiden yhteiseen päivänavaukseen tai salitilaisuuteen. Yläkouluun vinkataan vuoden teemaan vanhoista materiaaleista harjoitusta “Hyvä kuva, paha kuva?”, jossa nuoret kuvaavat ympäristöään ja keskustelevat ottamiensa kuvien pohjalta. Huomaa myös #yhteisymmärrysteko-kampanja! Huomioithan myös, että olemma avanneet uuden dialogikasvatuksen materiaalipankin.

 

 

Näiltä sivuilta löydät esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmia sekä laaja-alaisen osaamisen tavoitteita tukevia harjoituksia ja materiaaleja aina varhaiskasvatuksesta ja alkuopetuksesta yläkouluun, lukioon ja toiselle asteelle. Materiaalit ovat sovellettavissa useaan eri oppiaineeseen. Harjoitukset vahvistavat nykypäivän merkittäviä elämäntaitoja, kuten uskontojen ja katsomusten monilukutaitoa sekä kulttuurista osaamista.

kadet

Sivuston materiaalit sisältävät:

  • toiminnallisia dialogiharjoituksia eri ikäryhmille
  • aamunavauksia
  • esimerkkejä katsomusten elämyksellisestä kohtaamisesta
  • linkkejä muihin kasvatusaiheisiin materiaaleihin sekä kirjallisuutta aiheesta

Yhteisymmärrysviikon teemana vieraanvaraisuus 29.1.-4.2.2018

Esi- ja alkuopetuksessa voidaan askarrella kutsukortteja ja samalla keskustella siitä, miten voisi saada kutsuttavan tuntemaan itsensä tervetulleeksi tai miten vieraat otetaan vastaan. Niitä asioita voi kirjoittaa tai piirtää myös korttiin. Tässä mallikortissa on ikkunallinen ovi, josta voi kurkistaa sisälle, jossa pöydällä odottaa höyryävä kattila ja sen vieressä hymyilevä isäntäväki.

Työskentelyjä varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen vieraanvaraisuus -teemaan liittyen

USKONTOJEN JA KATSOMUSTEN LUKUTAITO OSAKSI NYKYPÄIVÄÄ

Yhteiskunnan eriarvoistumisen estämisessä ja hyvinvoinnin edistämisessä koulut ja kasvattajat ovat merkittävässä   asemassa. Dialogisella toiminnalla voidaan vaikuttaa yhteiskuntarauhan rakentamiseen, sillä se poistaa ennakkoluuloista   johtuvaa syrjintää, rasismia ja kaikenlaista väkivaltaa. Dialogin avulla voidaan myös edistää yhteisten arvojen   toteuttamista ja puolustaa yksittäisten ihmisten ja yhteisöjen oikeuksia samalla, kun huolehditaan yhteisestä   vastuunkantamisesta.

Koulun ja katsomusyhteisöjen tehtävänä on lasten ja nuorten oman kulttuurisen ja katsomuksellisen itseymmärryksen vahvistaminen. Sen ohella on hyvä tarjota välineitä eri perinteiden tulkintaan sekä lisätä tietoisuutta eri uskonnoista ja maailmankatsomuksista ja niiden sisäisestä moninaisuudesta.

Kasvaakseen aidosti ymmärtämään uskontojen ja katsomusten kirjoa maailmassa sekä monikulttuurista yhteiskuntaa, erilaisten maailmankatsomusten tulee voida olla avoimesti esillä nuorten koulu- ja muussa ympäristössä. Nuorille tulee myös antaa valmiuksia pohtia, tiedostaa ja tulkita katsomuksellista, uskonnollista  ja kulttuurista käyttäytymistä (ks. Järvinen 2010; Kallioniemi 2010).

Aiiheesta lisää muualla: Uskontolukutaito