Katsomusten välinen salitapahtuma/aamunavaus Hösmärinpuiston koulussa

Kokoonnumme vuosittain yhdessä saliin, johon on valmistettu yhteinen Powerpoint/ Slides. Yksi koulun opettajista juontaa tapahtuman. Aluksi todetaan, kuinka jokaisella lapsella on oikeus omaan kieleen, kulttuuriin ja uskontoon. Jokaisella on oikeus uskoa tai olla uskomatta. On olemassa monia katsomuksia ja kerran viikossa jokainen menee oman katsomuksen opetukseen. Kerrotaan, mitä katsomuksia ko. lukuvuonna opetetaan meidän koulussa.

Jokaisen katsomusaineen opettaja (mahdollisesti yhdessä oppilaiden kanssa) on valmistanut muutaman dian opettamastaan katsomusaineesta, missä lyhyesti kerrottu, mitä asioita tunnilla opiskellaan, mihin tämän uskontokunnan edustajat uskovat ja kokoontuvat hartaustilaisuuksiin sekä mitä tärkeimpiä pyhiä kirjoja ja juhlia heillä on. Dioissa mielellään enemmän kuvia kuin tekstiä. Ennen esittelyä opettaja esim. vilkuttaa omalle katsomusaineen ryhmälleen ja he takaisin, isommat oppilaat voivat myös halutessaan olla mukana kertomassa lyhyesti katsomuksestaan.

Jokaisen katsomuksen esittelyn jälkeen (n. viitisen minuuttia/katsomus) kootaan vielä diojen avulla yhteen perusidea, kuinka me voimme puhua eri kieliä tai uskoa eri asioihin, mutta edelleen olemme samanlaisia ja yhtä arvokkaita!

Tämän salitapahtuman jälkeen teemme vielä luokissa eri katsomuksiin liittyvän tehtävämonisteen, missä yhdistetään katsomus, sen mahdollinen symboli, pyhä kirja, hartauspaikka tai muu katsomuksen opetukseen liittyvä kuva. Näin oppilailla on mahdollisuus vielä luokissa keskustella ja kysellä eri katsomuksista.

-----

Aamunavaukset soveltuvat käytettäväksi esimerkiksi yläkoulussa, lukiossa, toisen asteen oppilaitoksissa tai muualla vastaavan ikäisten kanssa.

Osaan aamunavauksista on lisätty osuus joka soveltuu erityisesti Yhteisymmärrysviikon teemaan, mutta näitä kaikkia voi käyttää ympäri vuoden. Viittauksen tiettyyn ajankohtaan (esimerkiksi Kultaisen säännön päivään 5.4. tai YK:n lanseeraamaan Uskontojen ja katsomusten väliseen yhteisymmärrysviikkoon helmikuussa) voi jättää pois, mikäli haluaa käyttää aamuanavausta muulloin. Tekstiä voi muokata / karsia kohderyhmän ja tilanteen mukaan, mutta ne toimivat myös sellaisenaan.

Vieraanvaraisuus

Kultainen sääntö

Erilaiset yhdessä

Teidän käsissänne

Uskonnon- ja vakaumuksen vapaus