Yli 75 % maailman väestöstä elää maissa, joissa valtio tai tietyt ryhmät vakavasti rajoittavat kansalaisten uskonnon- tai vakaumuksen vapautta. Joskus loukataan jonkun ryhmän oikeuksia, useimmiten monien. Uskonnonvapauteen liittyvät kysymykset ovat niin merkittäviä, että niitä käsittelee Yhdistyneiden kansakuntien erityisraportoija. Uskonnonoikeutta rajoittavissa maissa on usein muitakin ihmisoikeusrikkomuksia, eikä kansalaisilla ole mahdollisuuksia kokoontua yhteen ja saada aikaan muutosta. Hyvin erilaisissa maissa on rajoitettu uskonnonvapautta: valtion johtavana vakaumuksena voi olla niin sekularismi kuin erilaiset uskonnolliset traditiotkin. Erilaisia esimerkkejä löytyy ympäri maailmaa muun muassa Sudanista, Valko-Venäjältä, Iranista, Uzbekistanista, Bangladeshista ja Pohjois-Koreasta ja Egyptistä. Henkilöllisyystodistuksen saamista on esimerkiksi voitu uskonnollisin perustein rajoittaa vielä viime vuosina.

Meistä ehkä uskonnonvapaus ja siitä seuraavat oikeudet voivat tuntua itsestäänselvyyksiltä, mutta kuulumme maailmassa vähemmistöön. Voit miettiä, minkälaista elämä on siellä, missä seuraavaksi mainitsemani oikeudet eivät toteudu.

Uskonnon ja vakaumuksen vapaus tarkoittaa

1. Vapautta valita uskonto tai vakaumus, tunnustaa sitä, vaihtaa sitä tai luopua siitä.

2. Oikeutta harjoittaa (uskonnollista tai ei-uskonnollista) vakaumusta niin yksityisesti kuin julkisestikin. Jokaisella on oikeus ilmaista omia näkemyksiään.

3. Vapautta pakottamisesta. Uhkaukset, väkivalta tai rikosoikeudelliset rangaistukset eivät ole sallittuja uskonnon perusteella.

4. Vapautta syrjimisestä. Esimerkiksi terveydenhuoltoa ei tule evätä uskontokuntaan kuulumisen vuoksi. Työpaikoilla ei saa syrjiä ketään uskonnon tai vakaumuksen vuoksi.

5. Vanhempien ja lasten oikeuksia: Vanhemmilla on oikeus antaa lapsilleen oman vakaumuksensa mukaista opetusta ja kasvatusta lapsen kehitystason mukaisesti.

6. Oikeutta kieltäytyä vakaumukseen liittyvistä syistä esimerkiksi aseellisesta palveluksesta. Useat valtiot sulkevat yhä vankilaan eettisistä syistä asepalveluksesta kieltäytyviä.

Uskonnon- ja vakaumuksenvapaus takaa myös ei-uskonnollisten vakaumusten oikeudet. Uskonnonvapaus linkittyy usein muihin ihmisoikeuksiin, kuten omantunnon vapauteen, sananvapauteen ja kokoontumisvapauteen. Uskonnon ja vakaumuksen vapaus on kansainvälisillä ihmisoikeussopimuksilla suojattu perusoikeus. Vaikka meillä edellä mainitut oikeudet useimmiten toteutuvatkin, on Suomen tärkeää olla mukana puolustamassa kaikkia ihmisoikeuksia myös kansainvälisesti.

 

(Lisätietoa: Pieni opas uskonnonvapauteen – Mitä uskonnonvapaus on ja voiko sitä rajoittaa? Suomen Ekumeenisen Neuvoston julkaisuja XCVI 2012

Uskonnonvapaus ja ulkopolitiikka – Suosituksia Suomelle. Suomen Ekumeenisen Neuvoston julkaisuja XCII 2013)