Lapset kertovat luokassaan oman uskontoperinteensä juhlasta ajankohtana, jolloin juhlaa on juuri vietetty perheessä. Tavoitteena on tehdä lapsille tutuksi perinteiden moninaisuutta. On tärkeää, että muun kuin valtaväestön uskonnon tai kulttuurin juhla esitetään yhdenveroisena valtaväestön juhlaperinteiden kanssa. Näin saadaan purettua koulumaailman eriarvoisuutta ja lasten tunnetta toiseudesta. Tämä on ensiarvoisen tärkeää lapsen hyvän itsetunnon ja ryhmään kuulumisen tunteiden rakentamisessa. Mikäli lapsi haluaa, hän voi tuoda mukanaan juhlaan liittyvää esineistöä, vaatteita tai valokuvia juhlatilanteesta.