Ohjeet / harjoituksen kulku:

1) Lukekaa hiljaa uskontojen kultaiset säännöt suomeksi tai englanniksi useammasta uskonnosta. (Kts. liite alla. Englanninkieliset versiot ovat Scarbro missionsin sivuilta, suomenkieliset ovat Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus ry:n materiaaleista.)

2) a) Verratkaa sääntöjä keskenään, tehkää lyhyesti muistiinpanoja: Mikä yhdistää kaikkia sääntöjä , millaisia eroja huomaatte olevan?
b) Muistelkaa tilannetta, jossa joko itse laitoitte käytäntöön kultaisen säännön tai joku muu teki sen teitä kohtaan. Kirjoittakaa lyhyt kuvaus tilanteesta: mitä tunteita se herätti / mitä se opetti?
Muistelkaa myös tilannetta, jossa kultaista sääntöä ei noudatettu: mitä tunteita se herätti / millaisiin seurauksiin se johti?

(Opettaja jakaa luokan pienryhmiin, esim. 4 henkeä)

3) a) Keskustelkaa pienryhmissä yllä olevista kohdan 2) kysymyksistä.
b) Laatikaa isolle paperille neljä ”laajennettua” kultaista sääntöä sovellettuna luokkanne arkeen (esim. miten työskennellä toistenne kanssa, olla toistenne kanssa välitunnilla, ruokapöydässä, opettajan seurassa).
c) Keskustelkaa myös siitä, mitkä tekijät vaikeuttavat kultaisen säännön harjoittamista luokassanne / koulussanne ja mitä näille tekijöille voisi tehdä.

4) Opettaja johtaa keskustelun purkua koko luokan kanssa.

Golden rule across world religions5) Ryhmät ripustavat kultaiset sääntönsä seinälle ja vertaavat ryhmien sääntöjä toisiinsa.

6) Opettaja voi myös kirjoittaa erilliselle paperille ideoita siitä, mitä voidaan tehdä, jotta kultaista sääntöä voitaisiin paremmin noudattaa luokassa / koulussa.
7) Lopuksi voi pitää hiljaisen hetken ja kaikki miettivät itsekseen, missä tilanteissa / kenen kanssa heidän olisi hyvä oppia noudattamaan kultaista sääntöä paremmin (myös oman itsensä kanssa).
8) Mahdollisia lisäpohdintakysymyksiä: Miten kultaista sääntöä voi noudattaa muilla elämänalueilla esim. luonnonsuojelu, politiikka, hyväntekeväisyys, kehitysyhteistyö?

Kultainen sääntö maailmanuskonnoissa

Kultainen sääntö -juliste:

Kultainen sääntö maailmanuskonnoissa

Englanninkieliset säännöt (pohjautuvat katolilaisen Scarboro missions materiaaliin):

Golden rule across the world’s religions

Ks. Scarboro Missionin sivuilta lisämateriaaleja: http://www.scarboromissions.ca/Golden_rule/