Leikissä istutaan piiriin. Jokainen miettii mielessään asian, joka edustaa heidän uskomuksiaan tai mielipiteitään. Tästä esimerkkinä seuraava ajatus: ”Olen sitä mieltä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia.” Jokainen kertoo vuorollaan oman kantansa. Ne, jotka ovat hänen kanssaan samaa mieltä, menevät istumaan henkilön syliin tai muodostavat keskenään yhteisen ryhmän. Tämän jälkeen aiheesta voidaan keskustella ja kysyä joukolta miksi he ovat samaa mieltä. Samoin eri mieltä olevat perustelevat mielipiteensä. Kun keskustelu on saatu päätökseen, siirrytään seuraavaan kannanottoon ja sitä seuraavaan jne. Leikki jatkuu siihen asti, kunnes jokainen on saanut kertoa oman mielipiteensä tai uskomuksensa, ja kunnes siitä on yhdessä keskusteltu. Kaikkien pitää saada puheenvuoro niin halutessaan.

Tässä leikissä pääsee huomaamaan yhtäläisyyksiä omassa ja muiden eettisessä ajattelussa. Leikkiä voi muunnella sen mukaan, ketkä leikkiin osallistuvat. Sylin sijaan voidaan esimerkiksi muodostaa ryhmä samaa mieltä olevien kanssa. On myös hyvä tietää, että joidenkin uskontojen tulkinnoissa vastakkaiset sukupuolet eivät esimerkiksi voi pitää toisistaan käsistä kiinni.

Lähde: Paprika Ilmaniemen kehittämä leikki Uskontodialogi-julkaisussa (Uskontodialogi, toim. Heidi Rautionmaa, Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus Ry, 2010)