wp_20161008_15_07_55_pro

 

Tämän työskentelyn voi toteuttaa eri ikäisten oppilaiden ja lasten kanssa varioiden työskentelyä oppilaiden ikä huomioiden. Pienempien koululaisten sekä päiväkoti- ja eskari-ikäisten kanssa lasten vanhemmat kannattaa osallistaa mukaan työskentelyyn.

Tämä työskentely voi olla myös pohjana koulun / luokan tai päiväkodin / lapsiryhmän monikulttuurisen juhlakalenterin rakentamiselle.

Työskentelyä voi myös käyttää syksyllä vanhempainillassa herättämään keskustelua moninaisuudesta sekä monikulttuurisesta juhlakalenterista.

Tämä työskentely voidaan toteuttaa yhden luokan / lapsiryhmän omana tai koko koulun / päiväkodin yhteisenä työskentelynä.

 

Tarvikkeet: suuria piirrustuspapereita tai rullapaperia, joista kootaan suuri kaupunkikuva seinälle, tusseja, A4 kopioitavat kynttiläpohjat jaettavaksi oppilaille.

 

Valmistelut: Oppilaiden / lasten kanssa piirretään suurille papereille yhteistä kaupunkikuvaa, jossa taloissa on paljon isoja ikkunoita. Opettaja voi myös tehdä tämän osion itse. Kaupunkikuva laitetaan oman luokan seinälle tai koulun käytävälle tai aulaan. Kaupunkikollaasin rakentamisessa vain luovuus on rajana.

 

Oppilaille annetaan tehtäväksi miettiä omalle perheelle tärkeä omaan uskontoon, katsomukseen tai kulttuuriin liittyvä perinne tai juhla, mikä esine tai ruoka perinteeseen tai juhlaan liittyy sekä miltä perinne tai juhla tuntuu. Pienempiä oppilaita voi ohjeistaa tekemään tämä yhdessä huoltajan kanssa kotona. Tehtävän voi tehdä joko tunnilla tai kotitehtävänä.

 

Oppilaille on monistettu valmiiksi kynttiläpohja (ks. kuva), johon perinne tai juhla sekä siihen liittyvät asiat kirjoitetaan.

 

Kynttilät leikataan irti ja kiinnitetään kaupunkikollaasiin talojen ikkunoihin. Kollaasia voidaan yhdessä vielä koristella.

 

Kun kollasi on valmis, oppilaiden kanssa tutkitaan kollaasia ja iloitaan yhdessä moninaisuudesta, joka tulee näkyväksi.

 

Valmiin kollaasin ympärille voi toteuttaa yhteisymmärrysviikon aamunavauksen tai päiväkodissa vaikkapa lauluhetken.

 

Varhaiskasvatuksessa / esiopetuksessa vanhemmat on luontevaa osallistaa mukaan työskentelyyn. Opettaja ohjeistaa vanhempia henkilökohtaisesti ja pyytää heitä yhdessä lapsensa kanssa valitsemaan perheen perinteistä tai juhlista yhden ja kirjaamaan asiat kynttiläpohjaan. Lasta voi myös pyytää piirtämään oman ajatuksensa perheen perinteestä tai juhlasta. Vanhemmat palauttavat kynttilän päiväkotiin / kiinnittävät sen yhdessä lapsensa kanssa ryhmän / päiväkodin kaupunkikollaasiin.