Harjoituksen kulku:

Huoneen molempiin päätyihin kiinnitetään kyltit, joissa lukee ”samaa mieltä” ja ”eri mieltä” (tai sovitaan suullisesti). Tilan keskelle kuvitellaan jana. Harjoituksen vetäjä lukee osallistujille väitteitä yksi kerrallaan. Väitteen jälkeen osallistujat siirtyvät janalla lähemmäksi sitä kylttiä/seinää, joka vastaa heidän mielipidettään. Jokaisen väitteen ja siirtymisen jälkeen keskustellaan: ohjaaja/opettaja kyselee, miksi osallistujat valitsivat paikkansa janalla juuri tästä kohtaa. Harjoituksen ohjaaja voi valita seuraavasta väittämälistasta muutaman ryhmälleen sopivan väittämän. Harjoituksen kesto riippuu väittämien määrästä ja ryhmän keskusteluinnosta.

Väittämät:

1. Muiden uskontojen ja katsomusten edustajiin tutustuminen on turhaa. mielipidejana
2. Eri uskonnolliset ja kulttuuriset perinteet saavat näkyä koulussa.
3. Maahanmuuttajien on sopeuduttava suomalaiseen kulttuuriin.
4. Jotkut uskonnot hyväksyvät väkivallan tai jopa yllyttävät väkivaltaan.
5. Uskontoon liittyvä pukeutuminen saa näkyä myös koulussa ja työpaikalla.
6. Minun mielestäni Suomeen ei saa rakentaa muiden uskontojen temppeleitä.
7. Jokaisella on oikeus noudattaa oman uskontonsa tapoja ja juhlapyhiä.

8. Ei uskontojen edustajat voivat rukoilla yhdessä.
9. Keskustelu muiden uskonnon edustajien kanssa johtaa riitaan.
10. Jos joku loukkaa uskontoani, minulla on oikeus uhata väkivallalla.
11. Muiden uskontojen ja katsomusten edustajiin tutustuminen voi olla hauskaa.
12. Voin olla hyvä ystävä myös niiden kanssa joilla ei ole sama uskonto kuin minulla.
13. Kaikki uskonnot kehottavat rauhaan ja anteeksiantoon.
14. Voisin käydä jonkin muun uskonnon temppelissä (esim. moskeijassa tai synagoogassa)
15. Toisesta voi pitää vaikka hän syö erilaista ruokaa tai pukeutuu erilailla.
16. Kaikki musliminaiset käyttävät kasvoja peittävää huntua.
17. Islam, kristinusko ja juutalaisuus uskovat yhteen jumalaan.
18. Kaikilla uskonnoilla on kultainen sääntö.
19. Eri uskontojen edustajat eivät voi rukoilla yhdessä.
20. Kristityt eivät saa mennä muiden uskontojen temppeleihin.
21. Vain kristityt tekevät hyväntekeväisyyttä.
22. Muslimiyhteisöt kannustavat nuoriaan lähtemään sotimaan konfliktialueille (pyhään sotaan).

Huomioita janaharjoittelun käytöstä:

•  Harjoitus voi joko kyseenalaistaa tai vahvistaa stereotypioita ja ennakkoluuloja -> tärkeää on panostaa väitteiden purkamiseen, älä ota liikaa väitteitä.

Aloita helpolla kysymyksellä, jotta oppilaat ymmärtävät harjoituksen idean.
• 2-3 ensimmäistä väitettä ovat tärkeimpiä harjoituksen onnistumiselle, panosta niihin!
• Kiitä oppilaita kommenteista.
• Älä johdata oppilaita liikaa, anna heille oikeus omaan mielipiteeseen ja siinä pysymiseen.
• Kysymysten / väitteiden tulee olla tarpeeksi yksinkertaisesti esitetty jotta oppilaat ymmärtävät ne kaikki samalla tavalla – sananmuodot tärkeitä!
• Haaste: miten sallitaan ryhmässä moninaisuutta ilman syrjintää / ryhmäpainetta, miten haastetaan luokan valta-asetelmia ja luokan toimintakulttuuria. Opettajan vastuulla on varmistaa, ettei yksikään väittämistä kohdennu keneenkään henkilökohtaisesti.
• Yksinkertaisempia sovelluksia voidaan keksiä ottamalla opiskelijoiden ikä ja tiedot huomioon: voidaan esimerkiksi valita kaksi arvoa (esim. armo, rakkaus) ja asettaa nämä arvot eri osaan huonetta / janaa, ja kysyä oppilailta mikä näistä arvoista on heidän mielestään tärkeimpiä uskonnoissa, ja oppilaat menevät eri osiin huonetta sen mukaan
• Väitteet / kysymykset voivat olla joko arvo/mielipide-kysymyksiä tai tietoon perustuvia kysymyksiä (esim. käyttävätkö kaikki musliminaiset huntua), tai yhdistelmä näistä.

Janatyöskentelyn sijaan väittämät voi myös keskusteluttaa ensin pienryhmissä ja sitten koko ryhmän kesken.

 

(Harjoituksen väittämät on kehittänyt Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry yhdessä Suomen Lähetysseuran kanssa).