Tavoitteet:

Tutustuttaa oppilaat eri uskontoihin sekä niiden välisiin eroihin.

Aika:

45 minuutista 1 tuntiin

Materiaalit:

  • Suuria paperiarkkeja ja kyniä
  • Taulukko Maailman valtauskontoja, jossa uskonnot on laitettu järjestykseen jäsenten lukumäärän perusteella
  • Tyhjä uskontokaavake

Ohjeet:

  1. Esittele tehtävä oppilaille. Kysy heiltä tietävätkö he paljon eri uskonnoista. Pyydä heitä nimeämään mahdollisimman monta eri uskontoa (valtauskontoja, paikallisia uskontoja jne).
  2. Anna aikaa viisi minuuttia ja kysy sitten, mitä eri uskontoja he muistivat. Kirjoita vastaukset taululle. Katso taulukkoa ”maailman tärkeimmät uskonnot”, jossa uskonnot ovat jäsenmäärän mukaisessa järjestyksessä. Kuinka monta niistä luokka osasi nimetä? Mistä uskonnoista he eivät olleet koskaan kuulleetkaan?
  3. Kysy luokalta mitkä uskonnot ovat heidän mielestään tunnetuimpia.
  4. Jos mahdollista, jaa luokka ryhmiin, joissa jokaisessa on joku eri uskontokunnista. Kerro heille, että haluat heidän työskentelevän yhdessä ja täyttävän niin paljon tietoa yhdestä uskonnosta kuin he pystyvät jakamaasi kaavakkeeseen. Pyydä heitä lopettamaan 15 minuutin kuluttua. Oliko tehtävä heistä odotettua vaikeampi vai helpompi? Miksi?
  5. Käy vastaukset läpi. Mikä uskonnoissa on erilaisinta? Löysittekö paljon yhtäläisyyksiä? Tuliko tämä luokalle yllätyksenä?

Keskustelu ja arviointi:

Aloita ryhmäkeskustelu siitä, mitä uskonto on.

Ovatko kaikki uskot uskontoja? Mistä muista asioista kuin uskonnoista ihmisillä on voimakkaita mielipiteitä? Kysy osallistujilta, mitä mieltä he ovat henkilöistä, joilla on erilainen uskonnollinen tausta. Mikä heistä on hienointa kyseisensä uskonnossa tai siihen liittyvässä tapakulttuurissa?

Jatkotehtävät:

Jaa oppilaat ryhmiin ja pyydä tutkimaan yhtä uskontoa tarkemmin. He voivat lainata  ideoita e.m. kaavakkeesta ja lisätä siihen uusia kohtia. Pyydä ryhmiä esittelemään löytönsä luokalle julisteessa tai taululla. Jos luokassa on oppilaita monesta eri uskonnosta, voit antaa oppilaille mahdollisuuden pitää esitelmän omasta uskonnostaan. Heitä tulisi rohkaista olemaan ylpeitä alkuperästään ja uskonnostaan.

Lähde: http://www.unicef.fi/files/unicef/Koulut/9036_Unicef_Kaverina_kaikille.pdf