IMG_0608Harjoituksen rakenne:

  • tarinatuokio (tutustuminen kristityille, juutalaisille ja muslimeille yhteiseen kertomukseen: )

Esivalmistelut:

  • kirje lasten vanhemmille Yhteisymmärrysviikosta ja tulevasta työskentelystä, kutsu mukaan tarinatuokioon
  • kuvakirjoja Nooan arkki-kertomuksista
  • materiaaleja laivan ja eläinten askarteluun (esim. piirtäminen/ muovailu/ luonnonmateriaalit)

Lisätietoja:

Nooan arkki ­kertomus on yhteinen sekä juutalaisille, muslimeille ja kristityille, kertomus löytyy
sekä Raamatusta (1 Moos 6:9­9:17) että Koraanista (11:25­49). Kertomus kerrotaan lapsen suuhun sopivana kuvakirjojen, kuvien ja oman kerronnan kautta.
Kirjoja Nooan tarinasta: esim. Ensimmäinen sateenkaari – Nooan arkin tarina, Vilskettä Nooan
laivassa, Lasten kuvaraamattu, Abrahamin lapset – kolmen uskonnon yhteiset juuret, Islamin 1­2luokan oppikirja SALAAM.
Tarvitaan askartelumateriaalia, josta askarrellaan laiva, eläimet ja sateenkaari. Eläimiä voi
muovailla, askarrella vessapaperirullista, kainkaista, savesta, taikataikinasta, kartongista,
luonnonmateriaaleista. Tarinasta voi tehdä keppinukke­ tai nukketeatteriesityksen.

Musiikkina voi käyttää Lasten Virsi cd: Nooa, Kenelle ojennan käteni, Näin rauhaa rakennamme.
Kuvamateriaalia löytyy Papunet kuvapankista netissä (Eri uskontjen symbolit, pyhät kirjat, kuvitusta Nooana arkista) tai kuvientekoa kuvaohjelmalla (Boardmaker/Symbol) tai itse piirtämällä.

Vedeksi tarvitaan suuria sinisiä kankaita, joita nostellaan ylös ja alas yhdessä lasten kanssa kertomuksen kohdassa, jossa vesi nousee ja laskee. Lapsiryhmä tutustuu kertomukseen ja lauluun Nooasta. Kertomus voidaan esitellä lapsille lukemalla, kertomlla, kuvien avulla, leikkimällä draamaleikkinä tai lelueläimillä. Sen jälkeen
lapset askartelevat eläimiä eri menetelmillä. Eläimet voidaan sijoittaa yhteiseen isoon laivaan.
Tuotokset kootaan näyttelyksi yhteiseen tilaan.

Yhteisymmärrysviikon vietto Solkikujan päiväkodissa helmikuussa 2015

Olemme hyvin monikulttuurinen päiväkoti Vantaalla. Olemme työyhteisössä miettineet miten voisimme rikastuttaa päiväkotimme katsomuskasvatusta. Niinpä ajatusta YK:n Yhteisymmärrysviikosta ja tutustumista kristityille, juutalaisille ja muslimeille yhteiseen kertomukseen pidettiin hyvänä.

Monelle työntekijälle kertomus Nooasta oli kyllä tuttu, mutta uusi asia oli sen löytyminen myös Koraanista. Opimme kaikki tämän prosessin aikana uutta. Kerroimme kirjeessä lasten vanhemmille Yhteisymmärrysviikosta ja tulevasta työskentelystä. Kirjeessä vanhempia myös kutsuttiin mukaan tulossa olevaan tarinatuokioon.

Kokemukset lasten kanssa työskentelystä olivat hyvät. Viikon aikana lapsiryhmät lukivat aiheeseen liittyviä kuvakirjoja, lauloivat vanhaa lastenlaulua Nooasta sekä askartelivat eläimiä. Koska jokainen lapsiryhmä toteutti eläimet omalla tavallaan (piirtäminen, muovailu, luonnonmateriaalit), oli lopputuloksena hieno taideprojekti, jossa yhdistyi monenlainen käsillä tekeminen.

Lapset olivat ylpeitä viedessään tuotoksiaan päiväkotimme saliin tehtyyn suureen laivaan. Lapset veivät myös vanhempiaan saliin arkkia ihastelemaan. Viikon päätteeksi kokoonnuimme yhteiseen tarina- ja laulutuokioon. Liitimme tuokioon myös rauhan rakentamisen ja ystävyyden teeman.

Lasten vanhemmat ottivat projektimme hyvin vastaan ja monilta tuli myönteistä palautetta, kun he saivat kirjeen kotiin ja seurasivat lastensa työskentelyä aiheen parissa. Osa vanhemmista halusikin tulla mukaan tuokioon. Havaitsimme kuitenkin, että etenkin maahanmuuttajataustaisille vanhemmille on hyvä vielä työntekijän henkilökohtaisesti kertoa asiasta ja avata Yhteisymmärrysviikon merkitystä sekä sitä, että kertomus Nooasta on yhteistä kertomusperinnettä. Vanhemmat voivat myös tarvita rohkaisua tulla mukaan tuokioon. Tämä lisää kuitenkin avoimuutta sekä luottamusta ja vanhemmat saavat mahdollisuuden kysyä asiasta lisää.

Nooan arkki -projektistamme voi lukea lisää Pikkuväki varhaiskasvattajien ammattilehden (4/2015) varhaiskasvatuksen uskontokasvatuksen liitteestä.

Lähde:

Silja Lamminmäki-Vartia, lastentarhanopettaja, Solkikujan päiväkoti, Vantaa