Ryhmä tutustuu joko yksin, pareittain tai pienemmissä ryhmissä valittuun uskontoryhmään tai elmänkatsomukseen. Työstä voidaan lopputuloksena rakentaa esitelmä ja muut ryhmäläiset saavat esittää kysymyksiä ja ajatuksia kuulemastaan vierailusta. Harjoitus tarjoaa mahdollisuuden paitsi tiedon jakamiseen myös kokemuksen ja sen pohjalta nousseiden ajatusten purkamiseen.

Perustietojen lisäksi on hyvä miettiä ainakin seuraavia kysymyksiä:

  • Mitä yhdenvertaisuus uskontoryhmien ja katsomusten välillä tarkoittaa? Millä keinoin se pyritään Suomessa jakamaan kaikille?

  • Mikä on tutkimasi ryhmän tai katsomuksen asema Suomessa? Mitä ongelmia ryhmään kuuluvat ihmiset mahdollisesti kohtaavat? Mitä toimenpiteitä on mahdollisesti tehty kyseisen ryhmän aseman parantamiseksi? Mitä voitaisiin vielä tehdä?

(Harjoituksen lähde: www.ykliitto.fi/kouluttaa/kulttuurit_lahentyvat_arjessa_uskonto)