Tässä harjoituksessa ryhmä valmistaa eri uskontoperinteisiin tai erityisesti niiden juhliin liittyviä ruokia.Harjoitus voidaan toteuttaa esimerkiksi koulussa yhteistyössä toisen aineen opettajan kanssa. Harjoituksessa voidaan keskittyä kerralla aina yhteen uskontoperinteeseen ja sen juhlaan. Koko ryhmän keskittyessä kulloinkin yhteen uskontoperinteeseen ja sen makuihin, keskittyy ryhmä yhteisesti jaettavaan kokemukseen, mikä toimii ryhmää yhdistävänä tekijänä. Ruoan valmistamisen ohella voidaan jakaa tietoa kyseisestä uskontoperinteestä sekä keskustella ruokailun herättämistä ajatuksista. Harjoitus voidaan suorittaa siten, että mikäli ryhmästä löytyy kyseisen uskontoperinteen edustajia he voivat kertoa muulle ryhmälle ruokailuun liittyvästä tapakulttuuristaan. Vaihtoehtoisesti myös ryhmän vetäjä, kuten opettaja voi jakaa tietoa. Harjoitus tarjoaa ennen kaikkea yhteistä arkista tekemistä. Ruoan arkipäiväisyys riisuu vierauden kaapua itselle tuntemattoman perinteen ympäriltä ja yhteinen hetki pöydän äärelle yhdistää ihmisiä. Harjoituksessa on erittäin tärkeää ottaa huomioon eri uskontoihin liittyvät ruokasäädökset ja kunnioittaa niitä.