Yhteisymmärryksen viikon 2019 teeman "Merkityksellisä kohtaamisia" toteuttamiseksi voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraava lukutuokio keskusteluineen:

Mennään jo naapuriin -kirjan lukutuokio ja keskustelu

Luetaan lapsiryhmässä Riina Katavuoren ja Salla Savolaisen Mennään jo naapuriin -kirjaa. Kirjassa kahdeksanvuotias helsinkiläistyttö Vellamo lähtee soittamaan ovikelloja pitkin pääkaupunkiseutua ja vierailee uusien ystäviensä luona. Päiväkodissa ja koulussa Vellamo on oppinut tervehtimään eri kielillä ja hän on myös oppinut, että joillakin lapsilla on eri kieli, eri uskonto, eri ruoka tai eri ihonväri kuin hänellä itsellään. Naapurissa kyläillessään Vellamo oppii perheiden erilaisista perinteistä sekä siitä, miten Suomeen on tullut lapsiperheitä monista eri ilmansuunnista ympäri maailmaa. Kirjan lukemisen ohessa tutkitaan lasten kanssa kirjan monipuolista kuvitusta ja samalla jutellaan lasten kanssa myös heidän perheidensä perinteistä ja perheiden erilaisista tavoista, ruuista yms.

Tarvikkeet: Mennään jo naapuriin kuvakirja (2017), Kustannusosakeyhtiö Tammi

 

Uskontojen ja katsomusten moninaisuus

Dialogiharjoitteiden yhteydessä on hyvä muistaa, että jokaisella ihmisellä, niin uskonnollisella kuin ei-uskonnollisellakin, on arvoja ja katsomuksia joiden pohjalta suunnistaa elämässä. Katsomuksia ei tulisi nähdä ainoastaan uskomuksellisina tai filosofisina järjestelminä, vaan osana ihmisten käyttäytymistä, elämysmaailmaa ja identiteettiä. Uskonnot eivät ole monoliittisia rakenteita, vaan ajan ja kulttuurin mukana muuttuvia yhteisöllisen ja yksilöllisen tason elettyjä todellisuuksia. Tämän ymmärtäminen lisää uskontojen lukutaitoa, mikä on yksi keskeisimmistä taidoista oikeudenmukaisen ja rauhanomaisen maailman rakentamisessa. Vuorovaikutteisessa kohtaamisessa voidaan tehdä näkyväksi paitsi uskontojen ja katsomusten välinen myös uskontojen ja katsomusten sisäinen moninaisuus. Uskontodialogi ei ole ainoastaan tiedon vaihtamista. Se antaa valmiuksia tulkita ja reflektoida sekä omaa että toisten katsomuksellista ja kulttuurista käyttäytymistä.

Harjoitukset :

Etiikka

Toisten kunnioittamisen tunnistaminen, joka on löydettävissä lähes kaikista uskonnoista ja elämänkatsomuksista. Lapsille ja nuorille on ensiarvoisen tärkeää opettaa toimimaan yhteyttä rakentavasti eri tavalla ajattelevien ihmisen kanssa, argumentoimaan omia mielipiteitä ja rohkaista hyväksymään toinen erilaisista näkemyksistä huolimatta. Kultaista sääntöä soveltaen voidaan sanoa, että kaikesta ei tarvitse olla samaa mieltä, kaikkea ei tarvitse edes ymmärtää, mutta toista tulee aina kohdella niin kuin haluaisi itseään kohdeltavan.

Harjoitukset: