Joissakin pääkaupunkiseudun kouluissa on viimeisen viiden vuoden aikana toteutettu nk. monikulttuurinen juhlavuosi, jonka ideana on, että oppilaat,opettajat ja vanhemmat voivat lukuvuoden aikana perehtyä käytännönläheisesti niin omiin kuin vieraisiin perinteisiin viettämällä  eri kulttuureihin liittyviä juhlia. Painopisteinä ovat oppilaiden osallistuminen, elämykset, draama ja konkreettinen tekeminen. Juhlat sopivat toteutettavaksi erilaisissa kouluissa. Näkökulma on kulttuurinen, ei uskonnollinen eikä teologinen. Kyse ei ole uskonnon harjoittamisesta, vaan keskiössä ovat kulttuuri ja perinteet. Juhlanvietolla kouluyhteisöt ovat oppineet yhdessä olemisesta ja paljon uutta eri perinteistä ja kulttuureista sekä maailmalla että Suomessa.

Osana juhlavuotta on järjestetty tyypillisesti 5-6 juhlaa, joista esimerkkeinä voidaan mainita, Eid al Fitr (islam), joulu (kristillisyys/luterilaisuus), ortodoksinen pääsiäinen, purim-juhla (juutalaisuus), Kiinalainen uusi vuosi ja Diwali (hindulaisuus). Avajais- ja päätösjuhlien ohjelma ei ole liittynyt mihinkään uskonnolliseen kalenteriin, vaan aiheena on ollut yleishumanistisesti ystävyys yli rajojen. Ennen kutakin juhlaa opettaja kertoo perustietoa juhlasta. Itse juhlapäivän ohjelmassa on työpajoja ja juhla. Juhlan viettoon on monesti liittynyt elämyksellinen kertojavieras. Jossain kouluissa vanhemmatkin ovat osallistuneet juhliin aktiivisesti ja myös juhlajärjestelyihin aktiivisesti ja ovat juhlien kautta tutustuneet paremmin toisiin vanhempiin ja lastensa luokkakavereihin sekä siihen, miten naapurissa asuvissa perheissä juhlitaan.

Lisätietoa monikulttuurisesta juhlavuoden vietosta,  Ad Astra rf:  festar.juhlavuosi@gmail.com

Juhlitaan yhdessä kirja

Strömbergin koulu Helsingistä vietti juhlvuotta 2011-12 ja jatkaa monikulttuurista juhlimista.