TILAA KOULUVIERAILIJA PITÄMÄÄN DIALOGITYÖPAJA
Kouluvierailijat pitävät toiminnallisia tunteja katsomusdialogista.
Tunneilla kehitetään dialogi- ja medialukutaitoja sekä eläydytään draamaharjoituksiin. 
Kouluvierailujen tilaus Fokus ry:
toimisto@kulttuurifoorumi.fi

Dialogityöpajoja toteuttavat Uskontodialogilla yhteiskuntarauhaa -hankkeen
koulutetut kouluvierailijat. Ulkoministeriön rahoittamassa hankkeessa on tuotettu myös valmiita tuntimalleja opettajien käyttöön: https://www.kulttuurifoorumi.fi/18-katsomusdialogilla-yhteiskuntarauhaa-meilla-ja-muualla-hankkeen-kouluvierailut-ja-opetusmateriaali-ylakouluun-ja-lukioon

 

 

 

 

 

JUHLAKALENTERI

Monikulttuurinen juhlakalenteri on kehitetty käytettäväksi kouluissa ja päiväkodeissa. Monimuotoisuuden kasvaessa ympärillämme, tarvitaan uusia menetelmiä ja ideoita, joiden kautta lapset oppivat luontevasti eri katsomuksista ja niihin liittyvistä juhlista. Kalenterista löytyy viiden uskonnon juhlat ja paljon kansallisia sekä muita juhlapäiviä. Seinäkalenterin tilaukset: info@kulttuurifoorumi.fi

Verkkomateriaali: http://www.juhlakalenteri.fi/

Kalendern finns även på svenska: http://www.festkalendern.fi/

 

 

 

USKOT-foorumin kolmen uskonnon nettikalenteri

Kalenteri esittelee yleisten juhlapäivien lisäksi islamin, juutalaisuuden, sekä kristinuskon osalta katolisen, luterilaisen ja ortodoksisen perinteen juhlapyhiä ja merkkipäiviä. Kullakin on oma symbolinsa ja värinsä. Klikkaamalla tiettyä pyhää aukeaa näytön kokoinen selittävä teksti. Mukaan on liitetty myös linkkejä lisätiedon saamiseksi. Kunkin uskonnon pyhää selittävä teksti on laadittu asianomaisen uskontoyhteisön toimesta. Kalenterin on laatinut USKOT-foorumi.

Juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia edustavien yhteisöjen allekirjoittamat julkilausumat:

 

Espoon kaupungin julkaisema uskontokalenteri -juliste

Espoo Kulttuurien juhlakalenteri2017-2018

 

Pyhän lähteillä -näyttely

Pyhän lähteillä - globaalin etiikan aineisto (näyttely ja keskusteluvihko) kiteytyy kolmeen näkökulmaan: maailman uskonnot – maailmanrauha – maailmaneetos. Keskeisenä ajatuksena on tutustua suurten uskontojen eettiseen ajatteluun ja pohtia arjen ongelmatilanteita sekä yhteisiä pelisääntöjä.

Tilaukset: +358 40 826 0404,  toimisto@kulttuurifoorumi.fi

 

Maailman kaverikirja, tarinoita, tehtäviä ja globaalipeli

Ortodoksisen kirkon kansainvälinen diakonia ja lähetystyö Filantropia ry on julkaissut globaalikasvatusmateriaalia peruskouluille. Materiaaliin kuuluu Maailman kaverikirja -opettajan opas, jossa on tarinoita ja tehtäviä sekä netissä julkaistu globaalipeli.

Opettajan opas sisältää tarinoita lapsista ja nuorista Suomessa, Syyriassa, Tansaniassa, Keniassa, Etiopiassa, Moldovassa ja Venäjän Karjalassa. Tarinoihin on otettu mukaan ajankohtaisia tapahtumia, kuten esimerkki syyrialaisen pojan elämästä pakolaisleirillä ja syyrialaisen tytön arjesta suomalaisessa vastaanottokeskuksessa. Tarinoissa on haluttu korostaa lasten elämää ja heille tärkeitä asioita ja tarjota myös samaistumismahdollisuuksia suomalaisille lapsille.

Tarinat kertovat erilaisista todellisuuksista, joissa lapset elävät tässä maailmassa. Tarinoiden kautta herätellään oppilaita pohtimaan oikeudenmukaisuutta, ihmisten välistä tasa-arvoa ja ihmisoikeuksien toteutumista. Oppaassa on tehtäviä, joita voi käyttää apuna teemojen käsittelyssä. Netissä julkaistussa kaverikirjassa voi myös koota palapelejä ja tutustua tarinoihin virtuaalisesti. Kaverikirja löytyy osoitteesta: www.filantropia.fi/peli.

Opas on ladattavissa Filantropian materiaalipankista: www.filantropia.fi/fi/tietoa/materiaalipankki.

© Filantropia ry

 

Digitaalinen tietokanta ja -palvelu suomalaisista uskonnollisista yhteisöistä.
 

 

Oikeus uskontoon ihmisoikeussopimuksissa

 

Uskontojen maailma -verkkojulkaisu

Kulttuurien museon ”Uskontojen maailma” -näyttelyn julkaisusta on avattu verkkoversio osoitteessa www.uskontojenmaailma.fi. Se esittelee maailman uskontojen kirjoa ja uskontoja osana elämää. Kulttuurien museon näyttely Kansallismuseossa oli hyvin suosittu. Tietoa ja ymmärrystä uskonnoista tarvitaan nykypäivänä. Uskontojen maailma -julkaisussa on tarjolla tietoa ja ymmärrystä uskonnoista ytimekkäässä muodossa.

 

 

Kirjallisuutta:

Hilska, P.(toim.), Kallioniemi, A (toim.), Luodeslampi, J (toim.). 2005. Uskontokasvatus monikulttuurisessa maailmassa. Helsinki: Kirjapaja.

Hyvä tietää uskontodialogista – Näkökulmia Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenille, Pekka Y. Hiltunen ja Timo Vasko, Kirkon ulkoaisiain osaston julkaisu 1, 2011

Pieni opas uskonnonvapauteen – Mitä uskonnonvapaus on ja voiko sitä rajoittaa? Suomen Ekumeenisen Neuvoston julkaisuja XCVI 2012

Pyhän rajoilla. Heli Pruuki (toim.). Suomen Lähetysseura 2010.

Uskonnonvapaus ja ulkopolitiikka - suosituksia Suomelle, Suomen Ekumeenisen Neuvoston julkaisuja 1, 2013

Uskontodialogi – kasvatusta kulttuurien kohtaamiseen, toim. Heidi Rautionmaa, Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus Ry, 2010