Nooan arkki: Yhteisymmärrysviikon viettoa Solkikujan päiväkodissa 2015

Nooan arkki: Yhteisymmärrysviikon vietto Solkikujan päiväkodissa helmikuussa 2015        IMG_0608

 

Olemme hyvin monikulttuurinen päiväkoti Vantaalla. Työyhteisössämme olimme miettineet miten voisimme rikastuttaa päiväkotimme katsomuskasvatusta. Niinpä ajatusta YK:n Yhteisymmärrysviikosta ja tutustumista kristityille, juutalaisille ja muslimeille yhteiseen kertomukseen pidettiin hyvänä.

Nooan arkki -kertomus löytyy myös Koraanista

Monelle työntekijälle kertomus Nooasta oli kyllä tuttu, mutta juuri kukaan ei tiennyt kertomuksen löytyvän myös Koraanista. Opimme kaikki tämän prosessin aikana uutta. Kerroimme kirjeessä lasten vanhemmille Yhteisymmärrysviikosta ja tulevasta työskentelystä. Kirjeessä vanhemmat myös kutsuttiin mukaan tulossa olevaan tarinatuokioon.

Kokemukset lasten kanssa työskentelystä olivat hyvät. Viikon aikana lapsiryhmät lukivat aiheeseen liittyviä kuvakirjoja, lauloivat vanhaa lastenlaulua Nooasta sekä askartelivat eläimiä. Koska jokainen lapsiryhmä toteutti eläimet omalla tavallaan (piirtäminen, muovailu, luonnonmateriaalit), oli lopputuloksena hieno taideprojekti, jossa yhdistyi monenlainen käsillä tekeminen.

Lapset olivat ylpeitä viedessään tuotoksiaan päiväkotimme saliin tehtyyn suureen laivaan. Lapset veivät myös vanhempiaan saliin arkkia ihastelemaan. Viikon päätteeksi kokoonnuimme yhteiseen tarina- ja laulutuokioon. Liitimme tuokioon myös rauhan rakentamisen ja ystävyyden teeman.

Vanhemmilta tuli myönteistä palautetta

Lasten vanhemmat ottivat projektimme hyvin vastaan ja monet antoivat myönteistä palautetta saatuaan kirjeen kotiinsa ja seurattuaan lastensa työskentelyä aiheen parissa. Osa vanhemmista halusikin tulla mukaan tuokioon. Havaitsimme kuitenkin, että etenkin maahanmuuttajataustaisille vanhemmille työntekijän oli hyvä vielä  henkilökohtaisesti kertoa asiasta ja avata Yhteisymmärrysviikon merkitystä sekä sitä, että kertomus Nooasta on yhteistä kertomusperinnettä. Vanhemmat saattavat myös tarvita rohkaisua tulla mukaan tuokioon. Tämä lisää kuitenkin luottamusta ja avoimuutta, ja vanhemmat saavat mahdollisuuden kysyä asiasta lisää.

Nooan arkki -projektistamme voi lukea lisää varhaiskasvattajien ammattilehden Pikkuväen (4/2015) varhaiskasvatuksen uskontokasvatuksen liitteestä.

Silja Lamminmäki-Vartia, lastentarhanopettaja, Solkikujan päiväkoti, Vantaa