EAPPI (Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel)

EAPPI_2

EAPPI sänder människorättsobservatörer till Västbanken och östra Jerusalem

EAPPI är en internationell organisation som i samarbete med Kyrkans Utlandshjälp i Finland skickar volontärer för att jobba som människorättsobservatörer på Västbanken och i östra Jerusalem. Observatörernas följer med situationen på plats, rapporterar om eventuella kränkningar av mänskliga rättigheter och erbjuder en beskyddande närvaro till den lokala befolkningen. Programmets verksamhetsprinciper är baserade på den internationella humanitära rätten, de mänskliga rättigheterna och FN:s resolutioner. Volontärerna arbetar tre månader i fält som människorättsobservatörer och stödjer på så vis regionens utsatta civilbefolkning och lokala aktörer som strävar till en rättvis fred och respekt för mänskliga rättigheter.

 

Neutralitet är en viktig princip

Neutralitetsprincipen är viktig. Observatörerna är inte anhängare av någon part i konflikten, utan deras jobb är att rapportera kränkningar av mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt på samma sätt oavsätt vem som är ansvarig. I samarbetet ingår både israeliska, palestinska och internationella fredsorganisationer och samfund, däribland Röda Korset (ICRC) och olika FN-organ (UOCHA, UNICEF, UNRWA). Målet är att bryta den onda cirkeln av våld samt att arbeta för konfliktlösning och ett slut på ockupationen.

 

Aktiviteten stöder områdets utsatta civilbefolkning

EAPPI-observatörerna närvarar i de utsatta palestiniernas vardag, till exempel i de samhällen som ligger invid de av Israel byggda illegala bosättningarna eller muren.

  • En av EAPPI-observatörernas huvuduppgifter är att bevaka händelserna vid den israeliska arméns vägspärrar och de så kallade jordbruksportarna.
  • Observatörerna är även med och säkrar barnens skolväg.
  • I arbetet ingår också observering av fredliga demonstrationer och stödjandet av lokal fredsaktivism.

 

Människorättsobservatörernas skyddande närvaro bidrar till att förebygga och minska kränkningarna av civilas mänskliga rättigheter, minska våldet samt öka säkerheten. Efter att EAPPI -observatörerna återvänder till Finland fortsätter de sitt arbete genom att prata om vad de sett och upplevt åt allmänheten och politiska beslutsfattare under olika evenemang, utbildningar, samt genom kampanjer.

Källa: http://www.eappi.fi/