I Egypten är trosfred normen

Kristna beskyddar bedjande muslimer på Tahrir-torget år 2011.
Kristna beskyddar bedjande muslimer på Tahrir-torget år 2011.

Under de senaste åren har vi i Egypten sett konflikter mellan olika trosgrupper, men samtidigt har både vanliga medborgare samt andliga ledare visat sin vilja att motarbeta konflikter samt främja den fredliga samlevnad mellan muslimer och kristna som varat i längre än ett millennium. Ungefär tio procent av egyptierna tillhör den koptiska kyrkan och ett mindre antal är shiamuslimer. Fastän det förekommer en del strukturell diskriminering mot minoriteter i landet, lever den stora majoriteten sida vid sida och respekterar varandras tro och helgedomar, enligt värderingar som både islam och kristendomen förespråkar.

När den egyptiska revolutionen drog igång i början av år 2011 fanns alla religionstillhörigheter representerade bland demonstranterna. Bilder på hur kristna bildade människomurar kring bedjande muslimer spreds på sociala medier och gjorde den vardagliga solidariteten mellan egyptiska trosgrupper känd över hela världen. Tyvärr når dock dåliga nyheter lättare över nyhetströskeln och ofta framställs komplicerade politiska maktstrider som regelrätta religionskrig i media, vilket är minst sagt vilseledande.

Under oroligheterna sommaren år 2013 talade de största religiösa ledarna i Egypten för interreligiös fred. al-Azhars storimam, en av Egyptens viktigaste religiösa auktoriteter, Ahmed al-Tayeb och kopternas påve Tawadros II har vid ett flertal tillfällen uppmuntrat medborgare, militären och polisen till icke-våld och fördömt alla våldshandlingar. Båda har också anklagat polisen då de under oroligheter misslyckats med att beskydda koptiska kyrkor och säkra fredliga demonstrationer.

 

Inga Härmälä