I Liberia arbetar kvinnor över religiösa gränser

Nobelin rauhanpalkinto
Nobels fredspris

“Tillsammans med staten utgör der civila samhället, religiösa samfund inkluerat, en avgörande roll som fredsmäklare, speciellt i mer instabila stater. Ju svagare stat det är frågan om, desto mer betydande blir de religiösa institutionernas roll. Olika trossamfund kan erbjuda ett sätt att skydda sig från globaliserings oönskade sociala konsekvenser, som till exempel maktlöshet eller främlingskap. Speciellt i länder som saknar en stark social trygghet kan de som drabbats av konflikter eller andra kriser bli utan stöd från myndigheterna. De som av olika skäl varit tvugna att lämna sina hem är dessutom extra sårbara då de dessutom saknar informella skyddsnätverk baserade på familjerelationer. Genom sin tro kan människor få de verktyg de behöver för att hantera kriser och återgå till ett normalt liv.

Under auktoritära regimer är det ofta trobaserade rörelser och institutioner som ger upp till sist, om över huvudtaget. Till exempel i Liberia tröttnade kvinnor från olika trosamfund på det långdragna inbördeskriget. Kvinnorna organiserade sig för att främja fredsförhandlingarna genom konkreta fredliga åtgärder och krävde framgångsrikt sin rätt att delta i fredssamtalen. Verksamheten fick år 2011 Nobels fredspris genom Ellen Johnson Sirleaf. “(Uskonnonvapaus ja ulkopolitiikka, SEN 2013, s.21)

Priset delades av Liberias president Ellen Johnson Sirleaf, den liberianska fredsaktivisten Leymah Gbowee och den jemenitiska demokratiaktivisten Tawakkul Karman.

“Ellen Johnson Sirleaf är Afrikas första demokratiskt valda kvinnliga president. Sedan hon tillträdde sin ämbete år 2006 har hon arbetat för att säkra freden, den ekonomiska och sociala utvecklingen i Liberia, samt förstärkt kvinnans ställning “(Helsingin sanomat 2011/10/07)

Leymah Gbowee “anslöt sig till den kvinnliga fredsorganisation (WIPNET) och deltog i arbetet att samla ihop kvinnor från de liberianska kristna samfunden för att stöda det gemensamma fredsinitiativet. Strax efter det inledde de kvinnliga kristna aktivisterna ett samarbete med en organisation för Monrovias muslimska kvinnor. År 2002 föddes en massrörelse för fred i Liberia. Kvinnorna beslöt att stoppa kriget. De klädde sig i fredens tecken i vita t-skjortor och trotsade de väpnade styrkorna genom att samlas på torgen för att be, sjunga och att protestera.” (Helsingin sanomat 07/10/2011)

“Jemenitiska Tawakkul Karman är en trebarnsmamma som leder en lokal Reportrar utan gränser -grupp för kvinnor. Enligt Nobelkommitténs beslut har hon spelat en ledande roll i kampen för kvinnors rättigheter, demokrati och fred i Jemen. ” (Helsingin sanomat 07/10/2011)