Ungas religionsdialog

 I Finland:

En religionsdialoggrupp för ungdomar inledde sin verksamhet år 2012. I gruppen medverkar kristna, muslimer och representanter för Baha'i tron. Inom ramen för gruppens verksamhet anordnas både informella möjligheter för ungdomar att umgås, liksom större evenemang för allmänheten.

 

https://www.facebook.com/NuortenUskontodialogi

 

 

...och internationellt:

 

Den franska ungdomsorganisationen för religionsdialog Coexister har ett amibtiöst projekt som heter Interfaith Tour. Projektet går ut på att ungdomar från fem olika religioner och trosuppfattningar reser världen runt under ett helt år och för fram ett budskap om fredlig samexistens mellan religioner. De insamlar också uppgifter om lokala religionsdialogprojekt. Gruppen besökte Finland i augusti 2013.

 

http://www.interfaithtour.com/en/

 

 

 

Religions for Peace - Global Interfaith Youth Network

är ett globalt ungdomslett nätverk som arbetar för att mobilisera ungdomar tillhörande olika trossamfund för att tillsammans arbeta för att främja fred.

 

http://www.rfp.org/who-we-are/global-interfaith-youth-network