Varje människa har en åskådning, ett religiöst eller icke-religiöst sätt att gestalta världen. Den kan vara medveten eller omedveten, sammanhängande eller osammanhängande, överensstämma med någon lära eller skilja sig från den.

Religions- och åskådningsdialog kan förstås som den vardagliga växelverkan, som var och kan och borde ha möjlighet att delta i. Målet för dialogen är att olika åskådningar inte skulle användas som medel för att sprida hatprat och fördomar. Läs mer...

Fastän denna interreligiösa dialog har förts även på officiell nivå, är den här sidans mål att uppmuntra vanliga människor till vardaglig dialog mellan olika livsåskådningar, såväl religiösa och icke-religiösa. Det kan innebära olika slag av möten, såväl som att uppleva konst tillsammans som att komma tillsammans för att diskutera eller vara i tystnad. Läs mer ...

Alla åskådningar har en inre diversitet. Inom varje religion existerar olika grupperingar och riktningar, som tolkar sin egen tradition från olika utgångspunkter. Läs mer ...