Tolerans mellan olika religioner har långa anor i Finland. Ända sedan början av vår självständighet har olika religiösa samfund haft möjligheten att offentligt utöva sin religion. Religiösa ledare har samlats ihop för att gå religionsdialog och dialog om sina olika religiösa doktriner. Religionsdialog har även förts på gräsrotsnivå i möten mellan olika religiösa gemenskaper, flerreligiösa organisationer och andra dialogaktörer.

 

Finlands evangelisk-lutherska kyrka har via arbetsgrupper gått dialog med andra religiösa gemenskaper. Kyrkan och judendomen-arbetsgruppen har verkat sedan 1970-talet och Kyrkan och islam sedan 1980-talet. Kyrkan har gått dialog med flera andra religions- och åskådningsgrupper sedan 1990-talet.

 

Flera evangelisk-lutherska församlingar, bland annat i Esbo, Vanda och Lahtis har mångsidig verksamhet som strävar till interreligiösa möten. Lahden uskontojen välinen työryhmä I Lahtis ordnas regelbundet interreligiösa evenemang. I Vanda har kyrkoherdar och imamer fört diskussioner om gemensamma orosämnen samt ordnat kristnas och muslimers vänskapsvecka.

 

President Tarja Halonen tog 2011 initiativ till icke-officiella möten mellan ledare för de monoteistiska religionerna efter terroristattackerna den 11. september. Mötena på presidentslottet hölls därefter 2-3 gånger per år.

 

Ett organiserat samarbete mellan religioner förbereddes på ett seminarium på Hanaholmen 2007, och ledde till grundandet av USKOT-foorumi i januari 2011. De fem grundande medlemmarna i forumet är Centralrådet för de Judiska Församlingarna i Finland rf, Finlands Evangelisk-Lutherska kyrka, Finlands ekumeniska råd rf (SEN), Finländska Muslimska församlingen och Islamiska rådet i Finland rf (SINE). Forumets mål är att i andan av religionsfrihetslagen värna om samhällsfreden genom att befrämja dialog, jämställdhet, ömsesidig respekt och samarbete mellan olika religioner i ämnen som Forumet anser viktiga.

 

Många flerreligiösa aktörer har ordnat verksamhet som har att göra med interreligiös dialog under 2000-talet. Flera aktiva interreligiösa grupper har kommit samman särskilt i huvudstadsregionen, bla. Uskot ilman rajoja ry/Tro utan gränser rf, Kaupunki yhteisönä ry, Helsingin Uskontojen Foorumi, samt United Religions Initiative (URI) finländska nätverk. Nuorten Uskontodialogiryhmä grundades 2012 och har kristna, muslimer och bahá’í-troende med i verksamheten. Gruppen ordnar ungdomsevenemang och var bla. med om att ordna Uskontojen kylässä/Religionernas by under Världen i byn-festivalen 2013, som vid sidan av FN:s interreligiösa vecka är ett evenemang som lyfter fram vikten av dialog mellan religioner och åskådningar.

 

Aiheesta lisää muualla