Religionsdialog kan förstås såväl som en dialog mellan representanter för olika religioner som samarbete. Målet är att på ett jämlikt plan lära känna en representant för en annan religion. Samtidigt som man lär känna den andres tro och / eller religion, strävar man också till att berika sin egen tradition. UNESCO definierar religionsdialogen som en metod, vars mål är att utmana människors okunskap och fördomar om andra religioner och deras representanter.

 

Det krävs empatisk närvaro för att skapa en öppen och rejäl atmosfär i dialogen. En äkta förmåga att lyssna stöder deltagandet i förståelseprocessen.

 

Av en god lyssnare krävs beredskap att sakta farten samt förmåga att ge upp sina egna förhandsföreställningar och attityder, dömande ord, känslor av leda och kravet att ha rätt.

Vilka faktorer bör man ta till hänsyn, när människor från olika religioner kommer samman? Nedan några råd som har konstaterats fungera:

 

 • Kom överens om dialogens utgångspunkter, mening och mål.

 • Var medveten om din egen bakgrund och dina åsikter samt lyssna på vad de andra berättar om sina.

 • Definiera dig själv i dialogen och låt de andra definiera sig själva.

 • Respektera och behandla de andra jämlikt.

 • Var öppen, ärlig och pålitlig.

 • Skapa en atmosfär som stärker tilliten genom att leta efter sådant som förenar.

 • Sträva till en sanningsenligt delande av kunskap. Glöm inte att vid behov vara självkritisk och uppbyggande.

 • Försök se också från den andras perspektiv. Sätt dig in i den andras position.

 • Lyssna på andra så öppet och empatiskt som möjligt för att förstå.

 • Döm inte ut på förhand – jämför rejält.

 • Hitta samma våglängd genom att tjäna, öva dig i ömsesidig gästvänlighet.

 • Respektera det som är heligt för den andra.

 • Var tålmodig och tillåt ofullkomlighet.

 • Var inte rädd. Var närvarande och njut av stunden. Att bara vara är viktigt.

Läs mer: Rautionmaa, 2010.