Religioner och åskådningar är inte likformiga läror, som förekommer i olika kulturer som oföränderliga strukturer. Åskådningar ska inte ses som endast religiösa eller filosofiska system, utan som delar av människors beteende, upplevelsevärld och självförståelse.

 

Att möta den religiösa och åskådningsmässiga polyfonin kan bidra till att upplösa snäva och förenklande föreställningar om olika religioner ofta skapade av media, som inte erkänner religioners inre diversitet. Inom varje religion existerar olika grupperingar och riktningar, som tolkar sin tradition från olika utgångspunkter. Detta innebär att representanter för olika religioner kan vara mer eniga i samhälleliga och etiska frågor än representanter för olika riktningar inom samma religion.

 

Det är viktigt med dialog mellan olika religioner och åskådningar, men även dialog inom religioner är viktig. Genom dialog upprättar man kontakt mellan olika individer och grupper inom samma religion eller åskådning. Fastän den samhälleliga och sociala dimensionen är central inom åskådningar, så är det viktigt att komma ihåg att när vi möter en representant för en annan åskådning eller religion, möter vi en individs tankar och levda verklighet, inte en komprimerad handbok om vad åskådningen innebär på ett allmänt plan.

 

En av de viktigaste målen för religions- och åskådningsdialogen är att bli medveten om mångfalden av mänskliga röster och genom detta att upplösa de egna fördomarna. För att kunna växa till individer som genuint förstår den religiösa och åskådningsmässiga mångfalden och det mångkulturella samhället, behöver de unga en skola och vardag där olika åskådningar är närvarande. De unga behöver färdigheter att reflektera över, bli medvetna om och tolka olika slag av religiöst, åskådningsmässigt och kulturellt beteende. (ks. Järvinen 2010; Kallioniemi 2010).