Feedbackenkät

Feedbackenkät för webbplatsen www.yhteisymmärrysviikko.fi
  • 1. Var fick du höra om sidorna?

  • 2. Undervisningsmaterialet

  • 3. Harmoniveckans program och rapporter

  • 4. Religions- och livsåskådningsdialog

  • 5. Ris, rosor och förslag på förbättring

  • 6. Användbarhet

  • Tack för era åsikter!