Religions for Peace främjar världsomspännande fredsarbete mellan olika religioner

Religions for Peace – Religioner för fred -organisationen fokuserar på interreligiöst samarbete, som förutom dialog omfattar konkret samarbete. Några av de viktigaste målen som identifierats är lindrandet av våldsamma konflikter, byggandet av rättvisa och enhetliga samhällen, främjandet av mänsklig utveckling och beskyddande av jorden.Religions for Peace

Redan i 40 år har Religions for Peace verkat i världens krisområden, där de strävat till att få slut på våldet, att inleda fredsförhandlingar och att stödja försoning och återuppbyggnad efter konflikter. Dessa aktiviteter har drivits i fler än 90 länder.

Exempel på organisationens verksamhet i olika länder:

Sierra Leone. Organisationens förhandlingar bidrog till avslutandet av det förödande inbördeskriget i Sierra Leone på 1990-talet. Det var efter att organisationens kvinnonätverk lyckades befria barnfångar som fredssamtal blev möjliga. Landets interreligiösa råd, en medlemsorganisation i Religions for Peace, deltog i eldupphörförhandlingarna och ledde den efter konflikten följande kommissionen för sanning och försoning.

Bosnien. Efter inbördeskriget i Bosnien bidrog Religions for Peace till grundandet av det interreligiösa rådet i Bosnien-Hercegovina. De trossamfund som representeras i rådet i har bundit sig till att bygga ett gemensamt multireligiöst Bosnien.

Religions for Peace_2Syrien. När våldet i Syrien eskalerade under våren 2013 kallade Religions for Peace samman en bred koalition av landets religiösa ledare för att grunda en medlemsorganisation i landet. De religiösa ledarna beslöt att göra en samlad insats för att förebygga våld mellan olika religiösa fraktioner, leverera humanitär hjälp och främja försoning. Denna verksmhet har resulterat i många projekt som i moskéer och kyrkor stödjer barn oavsett deras religiösa och etniska identitet.

Filippinerna. Religions for Peace och dess lokala medlemsorganisation bidrog till att inleda förhandlingarna mellan den filippinska regeringen och Moro Islamic Liberation Front, vilket ledde till ett fredsavtal år 2012. Religions for Peace engagerade även muslimer, kristna samt anhängare av ursprungsfolkens religioner i organiserandet av vård och tjänster till konfliktdrabbade barn.