Vuoden 2016 Uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikon teema on ”Yhteiset arvomme?”

Teemaviikon keskustelutilaisuuksissa syvennetään dialogia ja pohditaan, onko meillä yhteisiä arvoja eri uskontojen ja katsomusten kannattajien kesken.

Mitkä erityisesti ovat yhteisiä arvojamme?

Ovatko esimerkiksi yhdenvertaisuus, erilaisuuden kunnioitus, vieraanvaraisuus, väkivallattomuus, uskonnon- ja katsomuksen vapaus tai ilmaisunvapaus kaikkia meitä yhdistäviä arvoja? Entä mitä näillä käsitteillä eri perinteissä tarkoitetaan ja miten niitä tulkitaan?

Onko toisaalta arvoja, jotka erottavat? Kuka omistaa arvot? Kenen arvoista puhutaan?

Tärkeätä on myös pohtia miten muutamme arvot toiminnaksi, miten arvot ohjaavat toimintaa yhteisöissä ja miten ne näkyvät esimerkiksi lasten ja nuorten kasvatuksessa.

Paikallistason kohtaamisia ja keskustelutilaisuuksia toteutettavat eri uskonnolliset ja ei-uskonnolliset katsomusyhteisöt mm. kansalais- ja opiskelijajärjestöjen, kuntatoimijoiden, kasvattajien ja vapaaehtoisten kanssa.

Pakolaisten ja turvapaikan hakijoiden kanssa toimivien toivotaan osallistuvan aktiivisesti tapahtumien järjestämiseen

Eri puolilla maata järjestetään kulttuuritapahtumia, työpajoja sekä seminaareja ja keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista uskontoja ja katsomuksia koskettavista tai monikulttuurisista aiheista. Tapahtumia järjestetään yhteistyössä vastaanottokeskusten ja niissä toimivien vapaaehtoisten kanssa. Mahdollisia tapahtumia voivat olla esimerkiksi tutustumiskäynnit eri uskontokuntien pyhiin tiloihin, yhteisen aterian äärellä kohtaaminen, taidepainotteiset illat ja erilaiset dialogiin liittyvät teemaillat. Lisäksi jo kolmena vuonna järjestetyt Sacred Music -konsertit kokoavat yleisöä tutustumaan eri hengellisten perinteiden musiikkiin.

Vuoden 2016 tapahtumissa huomioidaan erityisesti lapset ja nuoret

Koululaisille, opiskelijoille ja nuorille toivotaan järjestettävän myös omia tapahtumia. Teemaviikon sivuilta löytyy vinkkejä teemaviikon huomioimiseen kouluissa, uskonnollisten ja ei-uskonnollisten yhteisöjen kerhoissa ja harrastusryhmissä sekä päiväkodissa.

YK:n Uskontojen ja katsomusten yhteisymmärryksen viikkoa on vietetty Suomessa (ja globaalisti) vuosina 2011–2015. Tavoitteena on järjestää ohjelmaa mahdollisimman monella paikkakunnalla ympäri Suomea sekä vakiinnuttaa teemaviikko maanlaajuiseksi ja näkyväksi dialogitapahtumien ketjuksi. Tiedotuksen, tapaamisten ja ruohonjuuritason toiminnan avulla viedään viestiä eri uskontojen ja katsomusten rauhanomaisen rinnakkaiselon ja yhteistoiminnan puolesta. Tarkoituksena on myös tarjota eväitä ja välineitä vuorovaikutuksen edistämiseen ympäri vuoden.

Lisää tietoa saa teemaviikon verkkosivuilta www.yhteisymmärrysviikko.fi.

Toivomme tietoja tapahtumista, jotta niistä voidaan tiedottaa teemavikon verkkosivuilla ja muussa mediassa.

Tervetuloa mukaan teemaviikon toimijaverkostoon!

Toimijaverkostoon kuuluu kymmeniä eri katsomusyhteisöjen edustajia eri puolilla maata. Tämä verkosto on avoin myös uusille toimijoille. Verkostoon voi liittyä ilmoittautumalla osoitteeseen info@kulttuurifoorumi.fi.

Lisätietoja: info@kulttuurifoorumi.fi, 040-8267777/Riitta Latvio.