Jokaisella ihmisellä on katsomus, uskonnollinen tai ei-uskonnollinen tapa ymmärtää maailmaa. Se voi olla tiedostettu tai tiedostamaton, jäsentynyt tai jäsentymätön, jonkin opin mukainen tai siitä eroava.

Uskonto- ja katsomusdialogi voidaan nähdä arkisena vuorovaikutuksena, johon jokainen voi ja jokaisella tulisi olla mahdollisuus osallistua. Katsomusten välisen dialogin tavoitteena on, että katsomuksia ei käytettäisi vihapuheen ja ennakkoluulojen levittämisen välikappaleina. Lue lisää ...

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vaikka dialogia on käyty ja käydään paljon myös virallisella tasolla, tämän sivuston tavoitteena on kannustaa tavallisia ihmisiä arjen vuoropuheluun kaikkien maailmankatsomusten, niin uskonnollisten kuin ei-uskonnollisten, parista. Se voi tarkoittaa monenlaista kohtaamista taide-elämysten jakamisesta yhteiseen hiljentymiseen ja keskusteluun. Lue lisää ...

Katsomukset ovat sisäisesti monimuotoisia. Jokaisessa maailmanuskonnossa on erilaisia ryhmiä ja suuntauksia, jotka tulkitsevat omaa traditiotaan erilaisista lähtökohdista käsin. Lue lisää...